مجید پاسبانی خیاوی

 مجید پاسبانی خیاوی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

مجید پاسبانی خیاوی

Majid Pasbani Khiavi

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigation of Nonlinear Behavior of Concrete on Seismic Performance of an Arch Dam Using Finite Element Method (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 6
2 Investigation of to the Effect of Bedrock Stiffness on Seismic Behaviour of Roller Compacted Concrete Dam (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 8
3 بررسی اثرات شرط مرزی دوردست برفشارهیدرودینامیکی ناشی ازاندرکنش سدومخزن به روش عناصرمحدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
4 بررسی تاثیر رفتار غیر خطی بتن روی نمایش لرزه ای سد بتنی قوسی با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 10
5 بررسی تاثیر رفتار غیرخطی مصالح بدنه سد بر نمایش لرزه ای سد بتن غلتکی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 20
6 بررسی تاثیر سختی بتن فونداسیون و مخزن بر پاسخ لرزه ای مخازن مرتفع با استفاده از تحلیل احتمالاتی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی تأثیر اینرسی رسوب بر پاسخ لرزهای سد بتنی وزنی با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی تأثیر مؤلفه پیچشی زلزله روی رفتار لرزه ای سدهای بتنی دو قوسی با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 4
9 بهسازی لرزه یی سد بتنی وزنی به وسیله ی میراگر لاستیکی با استفاده از آنالیز احتمالاتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study of the effect of boundaries on siesmic behavior of concrete gravity dams considering dam-reservoir-foundation interaction (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 آنالیز دینامیکی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد - مخزن - فونداسیون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 آنالیز طیفی امواج ناایستای جزر و مدی با استفاده از تبدیلات موجک (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 اثرات امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش بر نوسانات سطح آب مخازن سدها با استفاده از مدل سه بعدی CFD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 استفاده از مدل عناصر محدود سیستمهای دو فازی جهت مطالعه رفتار دینامیکی رسوب انباشته شده در جلوی سازه های دریایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 Effects of Modulus Ratio on seismic behaviour of an arch dam (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
7 The Investigation of The Concrete Gravity Dam Based on The Nonlinear Fracture Mechanic (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
8 Thermal analysis of roller compacted concrete dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
9 بررسی اثرات تغییر ارتفاع آب مخزن بر توزیع تنش و تغییر مکان سد های خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
10 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی شیب دار با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
11 بررسی ایمنی سدهای بتنی وزنی تحت اثرزلزله های مختلف بااستفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
12 بررسی تاثیر اندرکنش آب و سازه در تخمین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سدبتنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 بررسی تاثیر انفجار بر پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی تاثیر بتن سدبرعملکرد لرزه ای سدهای دوقوسی بااستفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 بررسی تاثیر تراکم پذیری سیال روی سدهای دو قوسی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 بررسی تاثیر سختی فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سدهای دوقوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن- فونداسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
17 بررسی تاثیر سختی فونداسیون بر پاسخ لرزه ای مخازن هوایی با در نظرگرفتن اثرات اندرکنش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تاثیر سختی فونداسیون بر عملکرد لرزه ای سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی تاثیر شتاب نگاشته ای مختلف بر پاسخ لرزه ای مخازن مرتفع (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی تاثیر شتابنگاشت زلزله بر پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی کوینا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی تاثیر گسسته سازی مدل اجزای محدود برتحلیل لرزه ای سد بتنی وزنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی تاثیر مدل فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
23 بررسی تاثیر مدول الاستیسیته خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی به روش عناصر محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
25 بررسی تاثیر نسبت سختی بتن سدوسنگ بستربرنمایش لرزه ای سدبتن غلتکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 بررسی تاثیر نسبت سختی فونداسیون به سختی بدنه مخزن بر عملکرد لرزه ای مخازن مرتفع با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی تأثیر پوشش یخ بر رفتار لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
28 بررسی رفتارلرزه ای دیوارهای ساحلی بادرنظرگرفتن اثرات اندرکنش آب و سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی روند انتشار موج ناشی از انفجار زیر آب با استفاده از مدل اجزای محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی گسترش ترک و روش های ترمیم سدهای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
31 برریس تاثیر مولفه قائم زلزله بر رفتار لرزه ای پلهای بتنی با شاهتیرهای فولادی و دال بتن آرمه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
32 بهسازی لرزه ای مخازن مرتفع با استفاده از جداساز پایه با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 تاثیر انفجار زیر آب بر پاسخ دینامیکی سکوهای دریایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تاثیر سختی فونداسیون سنگی برپاسخ دینامیکی سد دوقوسی بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
35 تاثیر مدول الاستیسیته بتن بر پاسخ لرزه ای مخازن هوایی با در نظرگرفتن اثرات اندرکنش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
36 تاثیر مرز دوردست قطع شده بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی تحت اندر کنش سد – مخزن- فونداسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 تاثیر مرزها به پاسخ لرزه سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد - مخزن - فونداسیون (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
38 تأثیرات لایه متصل به بدنه بالادست سد بتنی وزنی تحت اندرکنش سیستم سد - مخزن - فونداسیون (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
39 تحلیل حساسیت سد بتنی وزنی نسبت به مدول یانگ بتن بدنه با استفاده از روش نمونه برداری مکعبی لاتین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
40 تحلیل فرکانسی سد بتنی وزنی با استفاده از مدل اجزاء محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 تقویت لرزه ای سدهای بتنی وزنی بااستفاده ازمیراگرلاستیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
42 کاربرد شبکه عصبی در بررسی پارامترهای موثر بر عمق آب شستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
43 کنترل لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از احداث ماهیچه در پاشنه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 محاسبه فشار هیدرودینامیکی ناشی از اندرکنش سد و مخزن به روش عناصر محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 مطالعه پارامتری رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی بر اساس روند گسسته سازی المان محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مقایسه پاسخ لرزهای پلهای بتنی مقاوم سازی شده با ایزولاسیون پایه ای هسته سربی با شاهتیر بتنی و پل بتنی با شاهتیر فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
47 مقایسه تاثیر مولفه قائم زلزله بر رفتار لرزه ای پلهای بتنی با شاهتیرهای فولادی و بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال