سید مرتضی جوادی راد

 سید مرتضی جوادی راد عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

سید مرتضی جوادی راد

Seyedmorteza Javadi rad

عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.