بنیامین محبی

 بنیامین محبی

بنیامین محبی

Benyamin Mohebi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش بینی ظرفیت فروریزش سازه های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 0
2 Evaluation the P-Delta Effect on Collapse Capacity of Adjacent Structures Subjected to Far-field Ground Motions (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر میرایی بر ظرفیت فروریزش سازه های یک درجه آزادی با میراگر های ویسکوز خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
2 ارزیابی خسارت لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
3 ارزیابی ظرفیت مقابله با خرابی پیش رونده قاب خمشی ویژه فولادی تحت بار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی قابل اطمینان فروریزش لرزه ای سازه ها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
5 ارزیابی لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر تمام فولادی به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
6 انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیشبینی ظرفیت فروریزش سازههای فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
7 Effect of Pozzolan on the Mechanical Properties and Durability of SCC Concrete (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
8 Estimating Target Displacement in Nonlinear Dynamic Analysis Using ANNs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
9 EVALUATION OF FEMA P-58 METHOD FOR ESTIMATING RESIDUAL DRIFT DEMANDS IN BUCKLING RESTRAINED BRACED FRAMES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی اثر پی دلتا در ظرفیت فروریزش برخورد سازه های مجاور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
11 بررسی اثر سخت کننده لبه در رفتار صفحات کناری بادبندی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
12 بررسی استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در رفتار چرخه ای مهاربندهای زانویی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی علل تاخیرات پروژه های ساختمانی با استفاده از شاخص RII (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 بررسی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرهای تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 بررسی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونهای مستطیلی تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی و مقایسه ضوابط طراحی لرزه ای مخازن ذخیره بر اساس آیین نامه های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
17 پیش بینی مقدار طیف تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط تحت زلزله حوزه دور و نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
18 شناسایی خرابی در تیر تیموشنکو یک سر گیردار با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه MOGA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
19 طراحی بهینه قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از آنالیز IDAو الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
20 مدل سازی و رسم منحنی IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشی متوسط در زلزله حوزه نزدیک بم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
21 مدل سازی و رسم منحنی IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشی متوسط، در زلزله حوزه نزدیک دیهوک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
22 مدل سازی و رسم منحنی IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندی فولادی هم محور در زلزله حوزه نزدیک دیهوک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 مدل سازی و رسم منحنی IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب مهاربندی هم محور، در زلزله حوزه نزدیک بم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
24 مدل سازی ی رسم منحنی IDA دو ساختمان با 01 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشی متوسط، در زلزله حوزه نزدیک طبس (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
25 مروری بر ارزیابی شکنندگی لرزه ای پل های بتنی تحت اثر آب شستگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
26 مقاوم سازی سازه های موجود با استفاده از پانل SSP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
27 مقایسه عملکرد سنجه های شدت اسکالر در پیش بینی ظرفیت فروریزش یک سازه بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)