دکتر کرامت اله راسخ

دکتر کرامت اله راسخ دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دکتر کرامت اله راسخ

Dr. Keramatollah Rasekh

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.