بهنام شفیعی

 بهنام شفیعی دانشیار زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان و رئیس دانشکده علوم پایه

بهنام شفیعی

Behnam Shafiei

دانشیار زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان و رئیس دانشکده علوم پایه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز چند متغیره داده های ژئوشیمیایی رگه های مسدار نسن، البرز مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
2 ارزیابی پتانسیل کانه زائی مس و عناصر همراه در تشکیلات آذرین سلطان میدان (شمال شاهرود) بر پایه روش اکتشافی رسوب آبراهه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
3 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی مینرالوژیکی - متالورژیکی طلاو نقره طی فرآیند پر عیار سازی مس و مولیبدن در مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 الگوی منشئی کانسار نوچون؛ اولین رخداد ازکانسارهای مولیبدن- مس پورفیری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
6 بررسی رخداد و پراکندگی ژئوشیمیایی طلا و نقره در کانسار مس پورفیری سرچشمه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بکارگیری RCM در بهبود کارائی کابل‌های آبگرد کوره‌های قوس الکتریکی شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
8 تاثیر عوامل مینرالوژیکی بر کاهش بازیابی در کارخانه پرعیارکنی مولیبدنیت سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 تاثیر فرآیند برونزاد بر توزیع عناصر اصلی و کمیاب در کانسار مس پورفیری درآلو، استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
10 تبیین کانهزاییهای وابسته به زایش و تکامل اقیانوسهای کهن تتیسی در گسترهی البرز بزرگ (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
11 تغییرات ایزوتوپی گوگرد در کانیهای سولفیدی کانسارهای سرب و روی عمارت و موچان، جنوب غرب اراک (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 چگونگی رخداد مولیبدنیت در کانسارهای مس پورفیری کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
13 چگونگی رخداد، الگوی کانی سازی و مدل فلز زایی طلایی درونزاد کانسار مس پورفیری سرچشمه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 چگونه توانستم بوسیله بازی درمانی ، اضطراب (علی.س) دانش آموز کلاس سوم 2 ، دبستان شاهد برجوئیان ، آپ ناحیه 4 اصفهان را کاهش دهم. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
15 دگرسانی و توالی پاراژنزی کانیسازی در معدن مس بزرگ: نمونهای ازکانسارهای نوع مانتو در نوار آتشفشانی عباسآباد، شمال شرق شاهرود (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 رخدادهای فلززایی وابسته به تکامل زمین ساختی و ماگمایی کوهزاد البرز در گذر مزوزوئیک به سنوزوئیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
17 رفتار زمین شیمیائی مولیبدن، مس و طلا در کانسار پورفیری نوچون، رفسنجان (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 روش شناسایی و نحوه مقابله با عوامل مینرالوژیکی نامطلوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 روند بازرسی مخازن هوای فشرده در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه و تعیین مرزهای مجاز خوردگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
20 زمین شیمی افقهای فسفاتی سازند جیرود در منطقه پاقلعه، جنوب قائمشهر (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
21 ژئوشیمی و منشا احتمالی کانهزایی مس - نقره قلاتشیرخونی ( غرب رفسنجان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 سنگ نگاری وسنگ شناسی افق های فسفاتی سازندجیرود دربرش پاقلعه، منطقه خطیرکوه جنوب قائم شهرالبرزمرکزی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 شبیه سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی قنات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
24 شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر پروژه های عمرانی با روش تصمیم گیری چند معیاره (موردمطالعه: شرکت گاز ایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
25 شناسایی و نحوه مقابله با عوامل مینرالوژیکی نامطلوب در کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
26 کاربردهای فلززایی و اکتشافی دادههای ایزوتوپی رنیوم (Re) و اُسمیوم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 کانسارهای بوکسیتی و نقش آن در توسعه شهری استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
28 کانی شناسی و تکامل دیاژنزی فسفریت و سنگهای فسفات دار سازند جیرود در برش پاقلعه، منطقه خطیرکوه، جنوب قائمشهر، البرزمرکزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
29 مطالعات زمین شناسی و لیتوژئوشیمیایی کانسار مس پورفیری ایجو ( شمال غرب شهربابک ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مطالعات زمین شناسی و لیتولوژی مس و عناصر همراه در اثر معدنی مس پورفیری سرنو ( شمال شرق شهر بابک ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه نقش خطواره ها در کنترل و تمرکز ناهنجاری های زمین شیمیائی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ در تشکیلات سلطان میدان (شمال شاهرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
32 معرفی میزان فلوراید در منابع آبی اطراف معدن پاجیمیانا، البرز مرکزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
33 نگرشی ویژه بر رفتار مولیبدن و طلا در کانسار مس پورفیری سرچشمه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 ویژگی های زمین شیمیایی افق های آهن اوولیتی اردویسین میانی از سازند لشکرک در البرز شرقی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران