دکتر آرش شاهین

دکتر آرش شاهین استادتمام  گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر آرش شاهین

Dr. Arash Shahin

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل چشم انداز توسعه تکنولوژی های انرژی خورشیدی در ایران به روش تلفیقی از SWOT و DEMATEL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 4
2 (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.)ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخص های عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد امتیاز ویژه شاخص ها (NIS) مورد مطالعه یک زنجیره تامین دوسطحی – دوسویه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 39
3 Analyzing Indexes of Agile Reverse logistics Using Interpretive Structural Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 3، شماره: 3
4 Assessing the Antecedents and Dimensions of Air Passenger Experience (Case study: Iranian Airlines, Isfahan Airport) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 2
5 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شایسته محور با رویکرد جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
6 ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
7 ارائه چارچوبی یکپارچه به منظور انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین خدمات با مطالعه موردی در زنجیره تامین خدمات دوسویه یک سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 45
8 ارائه روشی تلفیقی برای افزایش کیفیت محصول در دوره عمر آن با استفاده از طراحی آزمایش های تاگوچی و الگوی هزینه های کیفیت (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
9 ارائه رویکردی برای انتخاب راهبردهای برون سپاری در زنجیره تامین خدمات دوسویه – دوسطحی با مطالعه موردی در خدمات سلامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 4
10 ارائه مدل احساسات مصرف کنندگان در صنعت بسته بندی با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 2
11 ارائه یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی به‎منظور طراحی محصول مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
12 ارائه یک مدل تلفیقی جهت انتخاب متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی کسب و کار با رویکرد فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در صنعت فولاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 4
13 ارزیابی نمایندگیهای فروش بااستفاده ازروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ahp (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 40
14 ارزیابی وبهبود قابلیت اطمینان ارابه فرودبالگرد دریک شرکت هواپیماسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
15 ارزیابی هویت نوظهور مصرف کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تاثیر آن بر فعالیت های ارتباطی نمانام ها با استفاده از نظریه زمینه ای کلاسیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 1
16 استراتژی های توسعه بازی های دیجیتال بومی؛ تلفیق رویکردهای تحلیل مضمون و برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 2
17 الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
18 اندازهگیری کارایی برند بانکهای خصوصی اصفهان بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
19 اولویت بندی توانمندسازهای EFQM با استفاده از تکنیک QFD (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
20 Designing Combination a Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
21 Identifying Effective Criteria in Agile Project Management and Ranking Projects Regarding the Employer and the Contractor’s Perception using TOPSIS Method; The Case of Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
22 Identifying Effective Criteria in Agile Project Management and Ranking Projects Regarding the Employer and the Contractor’s Perception using TOPSIS Method; The Case of Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
23 Pathology of Organizational Crisis Management Based on Hazard and Operability Analysis: The Case Study of an Iranian Oil Company (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
24 Performance Evaluation in Project Based Organization with Agile Project Management Using DEA: Case study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 5
25 Performance Evaluation in Project Based Organization with Agile Project Management Using DEA: Case study (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 5
26 Prioritization and analysis agility factors affecting the performance of project based organizations with Topsis technique (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
27 Prioritization and analysis agility factors affecting the performance of project based organizations with Topsis technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
28 Prioritizing critical success factors of reverse logistics in Hamgam Khodro Asia (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 1
29 Prioritizing the Aspects of Project Management Agility Using Contractors’ and Employers' Perceptions and Expectations by DEA Method in a Case Study in Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
30 Prioritizing the Aspects of Project Management Agility Using Contractors’ and Employers' Perceptions and Expectations by DEA Method in a Case Study in Foolad Technique Co. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
31 Recognizing Intellectual Capital Factors Affecting the Performance of University Faculty Members: A Conceptual Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
32 برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای اولویت بندی استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل هوانگ و مدل کانو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 45
33 بررسی تاثیر رفتارهای معکوس مدیران بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 31
34 بررسی رضایتمندی مشتریان از بازاریابی کانال همه کاره در فروشگاه های اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 4، شماره: 15
35 تحلیل تاثیر پیشایندها بر پیامدهای نوآوری باز(مطالعه موردی: موسسات آموزش عالی) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 1
36 تحلیل تاثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیت های رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
37 تحلیل تاثیر توانمندی های نوآوری فناورانه بر تجاری سازی فناوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 3
38 تحلیل تاثیر توصیه مشتریان بر عملکرد فروش محصولات تجربی در بازارهای دیجیتال با استفاده از روش تحلیل رگرسیون تابعی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 63
39 تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 3
40 تحلیل کیفیت آموزش مجازی و حضوری؛ دانشگاه امیرکبیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
41 تعیین ترکیب بهینه ی مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی– با مطالعه ی موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 4
42 تعیین و اولویت بندی وظایف واحد تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت فن آوری مرتبط با منابع انسانی سازمان با استفاده از BSC و )TOPSISمطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 16
43 توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
44 تولید و مدیریت ضایعات:الگوسازی عوامل موفقیت در صنایع توایدی ژاپن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 23
45 حاکمیت مولفههای تعالی بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردی یک گروه صنعتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 2
46 در تکاپوی تغییر: تجربه های نوآوری مدیران کتابخانه های دانشگاهی در شماری از دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 15
47 رابطه ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
48 سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارایه خدمات درصنعت بیمه بررسی موردی: شرکت بیمه ایران دراستان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
49 شبیه‌سازی سیاست‌های بهبود نرخ پاسخ به تقاضا در سیستم توزیع اینترنتی غذای خانگی: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 2
50 شناسایی الزامات بکارگیری اینترنت اشیاء صنعتی در زنجیره تامین صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 7
51 طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 2
52 طراحی اثرزدای کیفیت خدمات با تلفیق آزمایشهای تاگوچی و روش سروکوال دریک آژانس مسافرتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 1
53 طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 1
54 طراحی الگوی تعالی استعداد با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 32
55 طراحی الگوی سلامت سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 1
56 طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
57 مدلسازی توانمندسازهای نوآوری باصرفه با رویکرد پویایی شناسی سیستم در صنایع کوچک و متوسط تولید کننده لوازم خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 10، شماره: 4
58 مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
59 نگاشت مدل تاثیرگذاری قابلیت های بلاکچین در زنجیره تامین سبز: رویکرد ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 2
60 نگهداری بهره ور فراگیر TPM و مدل های تلفیقی آن با فنون و نظام های کیفیت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 29
61 واکاوی الگوی شوخ طبعی در محل کار:رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review of the critical sources for quality programs fail (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
2 A review of the possible reasons of inefficient quality management autcoms in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
3 ارائه الگوی تلفیقی از مدل جایزه کیفیت اروپایی (EFQM ) و سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه(ISO 17025) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 ارائه الگویی برای بهبود کیفیت طراحی محصول با استفاده از طراحی برای شش سیگما DFSS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه چهارچوبی جهت بهبود سیستم تضمین کیفیت از طریق ابزارهای مدیریت کیفیت با استفاده ازرویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره وتحلیل اهمیت – عملکرد – مورد شرکت کاشی مرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
6 ارائه راهکاری جهت سنجش فرد شایسته برای مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارائه روشی برای ارزیابی نوآوری مبتنی برفرآیند مدیریت دانش با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی مطالعه موردی: برندهای سرآمدتولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 ارائه مدل نوآورانه در حل مسئله ی ماکزیمم پوشش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
9 ارائه مدلی به منظور مدیریت عملکرد در شرکتهای توزیع برق برمبنای مدل تعالی سازمانیEFQMمطالعه موردی شرکت توزیع برق استان یزد) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا درشهر اصفهان با استفاده از FTOPSIS,DEA,FAHP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارائه یک مدل بهبود مستمر برای نظام پیشنهاد‌ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
12 ارائه یک مدل جامع برای طبقه بندی شاخص های عملکرد با تحلیلی پیرامون تعامل کارگر ، کارفرما و عوامل خارج از سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
13 ارزیابی اثربخشی عملکرد شبکههای اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 ارزیابی سطح ایمنی مشاغل و شناسایی تاثیر مولفه های رضایت شغلی بر آن در پروژه های عمرانی شهر اصفهان، مورد مطالعه : کارکنان پروژه های عمرانی شهر اصفهان در دامنه زمانی سال (1391-1388) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش مشتری CKM با رویکرد یکپارچه ANP-BSC (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارزیابی مدیریت کیفیت جامع به روش مدل سازی معادلات ساختاری در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
17 ارزیابی موانع لجستیک معکوس با استفاده از تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
18 ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی با مطالعه موردی درکارخانه آجر قپانچی اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 انتخاب تامین کنندگان برتر در تولیدی های بزرگ با استفاده از روش تکنولوژی گروهی و تحلیل سلسله مراتبی در صنعت سنگ گرانیت اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
20 اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از خانه کیفیت؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
21 اولویت بندی استراتژی های نگهداری و تعمیرات به کمک توابع قابلیت اطمینان و تصمیم گیری فازی: با مطالعه موردی در صنعت سیمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 اولویت بندی اصول مدیریت کیفیت بر اساس عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیمگیری چند معیاره و تحلیل اهمیت-عملکرد-مورد شرکت کاشی مرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
23 اولویت بندی خلق مدیریت دانش با چارچوب نظریه نانوکا و تاکوچی براساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصولات جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره(مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
24 اولویت بندی ریسک ها براساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
25 اولویت بندی شاخصه های محرک چابکی دفتر مدیریت پروژه با تلفیق AHP-QFD مورد مطالعه: شرکت فنی و ساختمانی پی چین شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
26 اولویت بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد هیات علمی دانشگاه ; یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
27 اولویت بندی معیارهای دفتر مدیریت پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیار مورد مطالعه: شرکت فنی و ساختمانی پی چین شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
28 Critical Success Factors in Project Management: A Comprehensive Review (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 Customer Complaints Management and Empowerment (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
30 Design for Six Sigma (DFSS): Lessons Learned From World-Class Companies (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
31 Designing Combinational Pattern of FECCM to Analyze and Improve Customers’ Complaints1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
32 E-SecQual: A New Approach for Measuring Quality of e-Security (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
33 Indicators of Supply Chain Management (SCM): Performance and Supplier Selection (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
34 Information Technology in Service Organizations (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
35 Integration of CRM and QFD : A Novel Model for Engancing Customer Participation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
36 ISO 9000 and Total Quality Management: A Transition Model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
37 ISO 9000 or Total Quality Management: Which One First? (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
38 Quality managers of the future: New perspectives (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
39 Radio Frequency Identification (RFID): A Technology for Enhancing Computerized Maintenance System (CMMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
40 Robust Design: An Advanced Quality Engineering Methodology for Change Management in the Third Millennium (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
41 Service Poka Yoke (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
42 Service Process Design Characteristics (SPDCs): A Comprehensive Study of The Main Pillars for Competitiveness (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
43 Service Quality Robust Design With a Case Study in Airport Services (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 SERVQUAL and Model of Service Quality Gaps: A Framework for Determining and Prioritizing Critical Factors in Delivering Quality Services (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
45 Six Sigma Critical Success Factors: A Comprehensive Review (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
46 SQFD: Designing a Comprehensive Quality Function Deployment (QFD) for Service Applications (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
47 SSCM: Service Supply Chain Management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
48 Strategic Management, Benchmarking and Balanced Score Card (BSC): An Integrated Methodology (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 Supply Chain Risk Management under Covid-19: A Review and Research Agenda (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
50 The key determinants of e-service quality (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
51 The Relationship between Organizational Behavior and Corporate Entrepreneurship: An Empirical Study in Iran Industries (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
52 The Role of e-Procurement in Supply Chains (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
53 بخش بندی و اولویت بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوی تلفیقی خوشه بندی و AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
54 برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای تعیین استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل کانو با مطالعه موردی در صنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
55 برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای تعیین استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل کانو، با مطالعه موردی در صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 بررسی اثر عوامل اختلال مدیریت نوآوری بر عملکرد نوآوری سازمان (مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
57 بررسی اثرچابکی نیروی کاربرچابکی سازمانی مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
58 بررسی ارتباط خلاقیت به عنوان عامل ورودی مدیریت نوآوری با عملکرد سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
59 بررسی ارتباط خلاقیت به عنوان عامل ورودی مدیریت نوآوری با عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
60 بررسی تاثیر اجزای مدیریت دانش بر مولفه های چرخه نوآوری در فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
61 بررسی تاثیر رفتارهای جذاب مدیران بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
62 بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر نتایج حاصل از طبقه بندی نیازهای مشتریان بوسیله مدل کانو - مورد مطالعه ؛ بانک صادرات شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
63 بررسی تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ERP , BPR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
64 بررسی خلاقیت، تحول و نوآوری در مدارس کارآفرین اصفهان و نقش تعدیل گر معلمان و اساتیددر توسعه کارآفرینی دبیرستان های اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
65 بررسی رویکرد های مدیریت کیفیت جامع در دوره های عمر سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
66 بررسی عوامل موثربرپذیرش فناوری شناسایی ازطریق فرکانسهای رادیویی RFID درصنعت خرده فروشی - بامطالعه موردی درفروشگاه های پوشاک شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
67 بررسی عوامل و موانع موثر در کارآفرینی فردی اعضاء کمسیون های تجارت و بازرگانی، صنایع و گردشگری و توریسم اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی
68 بررسی مفهوم و کاربردچابکی دربخش خدمات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
69 بررسی نیازهای بانکداری الکترونیکی مشتریان و اولویت بندی آنها با استفاده از مدل کانو و تحلیل اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
70 بسط مدل کانو برای طبقه بندی رفتارهای کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
71 بهبود کارآیی و کاهش زمان های انتظار در فرآیند آزمایشگاه با رویکرد استفاده از فناوری RFID در بیمارستان الزهرا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
72 تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری - ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
73 تحلیل تاثیر توانمندی تخصیص منابع و برنامه ریزی استراتژیک بر تجاری سازی فناوری(مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
74 تحلیل تاثیر عوامل سازمانی بر تمایل کارکنان شرکت گاز به اجرای برنامه های تحول سازمانی 1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
75 تحلیل تأثیر تمرکز بر مشتری، داده ها و گزارشات کیفی، مدیریت کیفیت تامین کنندگان، مدیریت فرآیند بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
76 تحلیل تأثیر طراحی محصول/ خدمات، آموزش، رهبری مدیریت ارشد، روابط کارکنان بر نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
77 تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
78 تعیین توانمندسازهای استراتژیک سازمان با استفاده از QFD و تکنیک طبقه بندی ABC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
79 تعیین و انتخاب خط مشی نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبکه تصمیم گیری DMG مطالعه موردی درشرکت فنی مهندسی اخوان عباسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
80 تعیین واولویت بندی دوره های آموزشی و شاخص های عملکرد آن ها در شرکت گاز استان اصفهان بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از فن گسترش کارکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
81 تلفیق الگوهای تحلیلی کانو و SERVQUAL با مطالعه موردی در یک شرکت خدماتی مسافرتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
82 توسعه ماتریس تناقضات TRIZ برای مدیریت ضایعات با استفاده از روشهای تولید ناب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
83 توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 تولید و مدیریت ضایعات الگو سازی عوامل موفقیت در صنایع تولیدی ژاپن (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
85 حل مساله تولید چابک:ارائه یک ماتریس تناقضات TRIZ بر مبنای معیارها و توانمند سازها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
86 خلاقیت، تحول، نواوری و توسعه در کارافرینی فردی دربین اعضای کمیسیون های منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و ارایه یک مدل و الگوی جامع مدیریت در کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB ۲۰۱۹)
87 دستخ بندی_مدیریت ریسک:استفاده از رویکرد تلفیقیFAHP-DEAو دسته بندی ABC مطالعه موردی:پروژه ممیزی انرژی کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
88 دسته بندی ـ مدیریت ریسک: استفاده ازروش شباهت به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: پروژه ممیزی انرژی کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
89 دسته بندی و اولویت بندی ابعاد نوآوری خدمات براساس کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مورد مطالعه هتل آسمان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
90 رتبه بندی شکایات الکترونیکی مشتریان با استفاده از FMEA و TOPSIS مطالعه موردی در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
91 رتبه بندی نیروگاه های برق تجدیدپذیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه : نیروگاه های برق آبی کشور در سال 1390 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
92 رتبه بندی واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
93 شناخت و دسته بندی عوامل نوآوری با استفاده از نمودار پارامتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
94 شناسایی شاخص های عملکرد نوآوری در منظر فرایند ها از کارت امتیازی متوازن و رتبهبندی نمودن آنها در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
95 شناسایی شاخص های منظر مالی از کارت امتیازی متوازن جهت عملکرد نوآوری واولویت بندی نمودن آنها در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیسمطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
96 شناسایی عوامل سرمایه فکری موثر بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه:یک مطالعه مفهومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
97 شناسایی عوامل مؤثر بر زمان پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
98 شناسایی و اولویت بندی معیارهای عمومی کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
99 طبقه بندی موجودی قطعات یدکی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و عدد اولویت ریسک با مطالعه موردی در پتروشیمی برزویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
100 طبقه بندی ویژگیهای طراحی تلویزیون با استفاده از الگوی جدیدی از سوالات مدل کانو -مطالعه موردی در گروه صنعتی انتخاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
101 طراحی الگوی شکاف کیفیت خدمات برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
102 طراحی مدل بهینه سازی فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
103 طراحی مدل مفهومی رابطه بین شکاف کیفیت خدمات و ریسک های کسب و کار (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
104 طراحی نوآورانه محصول با استفاده از الگوی تلفیقی QFD ، کانو و TRIZ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
105 طرح ریزی تاب آوری زنجیره تامین- مورد مطالعه گروه صنعتی سپاهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
106 فلسفه مدارس کارآفرین و مدیریت در مدارس کارآفرین و نقش و تاثیر کتب کارآفرینی در مدارس و دبیرستانهای کار آفرین در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
107 کاربرد QFD در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی از دیدگاه واحدهای مرتبط (مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
108 کاربرد QFD در خود ارزیابی سازمانها مدلی برای سرمایه گذاری بهینه منابع سازمان (مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
109 کوتاهترین مسیر برای حمل ونقل در زنجیره عرضه با استفاده از کمترین درخت پوشا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
110 محاسبه قابلیت اطمینان بیزی سیستم درشرایط فازی باتوزیع پیشین نمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
111 مدل سازی فرآیند چند متغییره با استفاده از شاخص کارایی Cmp وزنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
112 مدلسازی رابطه بین پیاده سازی نظام آراستگی و رضایت شغلی در صنعت ایران خودروبا مطلعه موردی درنمایندگی های ایران خودرو استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
113 مدلی یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان و تصمیمات خرید در یک شبکه زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
114 مدیریت فرآیند ترسیم نقشه جامع علمی کشور:رویکردی نظام مند و متوازن به رشته های علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
115 مروری بر مدیریت نگهداری و تعمیرات فراگیر(TMM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
116 مطالعه ی تطبیقی معیارهای سه گانه ی نوآوری باصرفه در صنایع خودروسازی کشورهای توسعه یافته ی آلمان و کره ی جنوبی به منظور عرضه در بازارهای در حال توسعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
117 مقایسه تاثیر مدیریت زنجیره تامین بربهره وری درشرکت های ایران خودرو و پارس خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
118 نوآوری باز در دانشگاه؛ مفاهیم، چالش ها و توانمند ساز ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
119 یکپارچه سازی: راهکاری برای بهبود مستمر زنجیره های ارزش - تأمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین