محمدمهدی سعادت پور

 محمدمهدی سعادت پور استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدمهدی سعادت پور

Mohamad Mahdi Saadat pour

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زلزلة سازه های نامتقارن لغزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی و مقایسه سطوح اطمینان در قابهای مهاربندی شده هم محورفولادی ساده ودوگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اعمال شرط مرزی مختلط برای تحلیل پایداری ورقهای نازک مستطیلی به روش GDQ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
4 المان چهار ضلعی غیر خطی ورق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی خطی سازی رفتار غیرخطی سیستم های جداساز پایه با روابط آیین نامه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 بررسی رفتار جانبی قاب فولادی سبک(LSF ) ساخته شده از مقاطع سرد نورد شده فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 بررسی رفتارغیرخطی مفاصل پلاستیک درتیرهای بتنی پیشساخته هیبریدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی قابلیت اطمینان لرزه­ای در پلهای بتنی با استفاده از آنالیز دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی کارآیی روش مستقیم طراحی بر اساس تغییرمکان در طراحی ساختمانهای بتنی با ساخت گاه نزدیک به گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی کمانش موضعی ورق های مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 تحلیل پایداری پوسته های استوانه ای به روش DQ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
12 تحلیل خمشی ورق ها و پوسته ها با شکل هندسی عمومی با استفاده از روش نوارهای محدود بر اساس نظریه پوسته های بازتولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13 تحلیل دینامیکی سازه های جداسایز شده با سیستم های جداساز غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی به روش سطح تسلیم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
15 تحلیل و بررسی عملکرد اتلاف انرژی سازه های متکی بر جداساز ارتعاشی LRB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تغییرات فرکانس های طبیعی ساز ه های مجاور متکی بر خاک انعطا ف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 توسعه روش ریلی – ریتز برای آنالیز بعداز کمانش ورقهای نازک چهارضلعی با شکل دلخواه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
18 حل یکپارچه ورقهای چهار ضلعی با تغییرشکلهای بزرگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
19 روش ریلی - ریتز برای حل غیر خطی ورق چهار ضلعی ضخیم با شرایط مرزی دلخواه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 مشخصه های دینامیکی ورقهای دارای سرعت محوری با استفاده از فرمولاسیون اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران