دکتر حمیدرضا بصیری

دکتر حمیدرضا بصیری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حمیدرضا بصیری

Dr. Hamidreza Basiri

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.