دکتر عباس برومند اعلم

دکتر عباس برومند اعلم دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس برومند اعلم

Dr. Abbas Boroumand alam

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شاخصه های توسعه یافتگی تاهرت در عصر بنورستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 18
2 ظهور و کارکرد اسلام سیاسی در روند استقلال الجزایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 3
3 مقایسه محتوای کتاب بصائرالدرجات با منابع معتبر روایی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20
4 منع دزدی دریایی در مدیترانه و نقش آن در زوال الجزائر (۱۶۰۰ تا ۱۸۳۰م.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 8، شماره: 1
5 نخستین تلاش ها در شمال آفریقا برای سازگاری با مدرنیته: اصلاحات خیرالدین پاشا ۱۸۹۰- ۱۸۲۲ در تونس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
6 نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 37