عباس هلالی زاده

 عباس هلالی زاده دانشیار دانشگاه صنعت نفت

عباس هلالی زاده

Abas Helalizadeh

دانشیار دانشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غنی سازی گاز بر حداقل فشار امتزاجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 اعمال اثر کوپلینگ بر داده های تراوایی نسبی در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
3 بررسی آزمایشگاهی و ترمودینامیکی اثر نوع نفت و کلسیم کلراید محلول در آب بر روی کشش بین سطحی آب- نفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
4 بررسی اهمیت اعمال اثر کوپلینگ و اینرسی بر منحنی های تراوایی نسبی مخازن گاز میعانی با استفاده از یک مطالعه ی شبیه سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
5 بررسی تاثیر تزریق گازهای CO2,N2 برروی نقطه شبنم سیال یک مخزن گازی میعان معکوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
6 بررسی تاثیر شکاف هیدرولیکی بر روی افزایش تولید نفت و گاز یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
7 بررسی تاثیر ضریب همکنش متقابل بر روی محاسبات رفتار فازی یکی از مخازن گاز ترش ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
8 بررسی تاثیرضریب همکنش متقابل برروی فرآیند کالیبره نمودن معادلات حالت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 بررسی رقابت بین اثرات کوپلینگ و اینرسی در یک مخسن گاز میعانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
10 بررسی روابط ارائه شده جهت اعمال اثر کوپلینگ بر اشباع های باقیمانده/بحرانی درمخازن گاز میعانی، با استفاده از مطالعات رگرسیونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
11 بررسی روش های تولید گاز طبیعی از مخازن جدید هیدرات گازی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
12 بررسی مقایسه ای حداقل فشار امتزاجی دی اکسید کربن محاسبه شده به روشهای مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
13 بررسی و ارزیابی تزریق دی اکسید کربن به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
14 پیش بینی ناحیهRetrograde region در یکی از مخازن گازی میعان معکوس ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
15 پیش بینی نقطه شبنم بااستفاده ازمعادلات حالت مختلف و تاثیر تزریق N2,CO2 برروی آن دریکی ازمخازن گاز میعانی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
16 شبیه سازی تاثیرضریب نفوذمولکولی و ارتفاع برتولید نفت سنگین درفرآیند VAPEX (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
17 مروری بر عوامل تأثیرگذار بر تراوایی نسبی در مخازن گاز میعانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
18 مقایسه تأثیرتزریق گاز های N2,CO2 برمیزانبازیافت میعانات گازی دریک مخزن گازی میعان معکوس با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ترکیبی E-300 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
19 مقایسه سناریوهای تزریق دی اکسید کربن دردوحالت امتزاجی و غیرامتزاجی در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی