دکتر بهنام اسدی

دکتر بهنام اسدی دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))

دکتر بهنام اسدی

Dr. behnam asadi

دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 8
2 اجاره بدون مدت در قانون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 3، شماره: 6
3 بررسی حقوقی اصول و شاخص های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 4، شماره: 12
4 بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی حقوقی عقد حواله با نگاهی به مباحث فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 16
9 بررسی موانع استناد به قاعده غرور و تحلیلی بر دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی نهادهای موثر و ارزیابی حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در نظام بانکداری اسلامی و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 4، شماره: 13
12 بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 13
13 بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی ملکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی دوره: 3، شماره: 5
14 بررسی و تحلیل مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام دوره: 3، شماره: 6
15 بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 5، شماره: 17
16 بررسی و شناخت قوانین حقوقی حاکم بر نظام کسب و کار الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 3، شماره: 8
17 بررسی و شناخت نظام بانکی و بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 3، شماره: 7
18 پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 4، شماره: 10
19 پیشرفت توسعه اقتصادی با نگاهی به تجارب دیگر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 2، شماره: 3
20 تاثیر بهره بانکی در رشد یا سقوط توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 2، شماره: 3
21 تحلیل حقوقی ماهیت و لزوم شخصیت حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 3، شماره: 10
22 تحلیل حقوقی ماهیت و لزوم شخصیت حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 3، شماره: 10
23 تحلیل حقوقی وجه تمایز و نسبیت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام دوره: 2، شماره: 5
24 تحلیل نظرات فقهی پیرامون تعهد به نفع ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 5
25 تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها درنظام بانکداری بدون ربا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 2، شماره: 4
26 تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 8
27 تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 15
28 جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 3
29 جایگاه حقوقی فسخ عقد بیع نسبت به آینده با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 4
30 جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 4
31 جایگاه حقوقی وصیت در قوانین و آیات قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 2، شماره: 3
32 جایگاه حقوقی وصیت در قوانین و آیات قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 2، شماره: 3
33 جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض در حقوق موضوعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 14
34 راهکارهای مبارزه با پول شویی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 3، شماره: 5
35 شناخت مرجع قضایی صالح در منازعات ناشی از مسیولیت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 7
36 طراحی مگنت سیستم رزونانس مغناطیسی هسته ای برای کاربردهای چاه نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 14، شماره: 42
37 ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرروی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی دوره: 1، شماره: 2
38 نقش بانک ها در مدل های تجارتی خاص در عرصه تجارت الکترونیک نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 2، شماره: 2
39 نگاهی اجمالی به اعتبار امر قضاوت شده درخصوص احکام قابل اعاده دادرسی بر اساس قانون ایران با نگاهی به قانون فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 14
40 نگاهی اجمالی به اعتبار امر قضاوت شده درخصوص احکام قابل اعاده دادرسی بر اساس قانون ایران با نگاهی به قانون فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 14
41 نگاهی بر مسایل مرتبط با خواسته دعوا (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 7
42 نگاهی موردی بر اشتباه فاحش مدیران ارشد و راه های رسیدن به کمال و موفقیت در کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام دوره: 2، شماره: 2
43 واکاوی فقهی و حقوقی تفسیر قرارداد (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 6
44 وظایف بانک ها و موسسات مالی پس از صدور چک به منظور تسریع در خدمات بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خصوصیات ژئوتکنیکی شهر کرمانشاه بر نمودار بزرگنمایی و طیف پاسخ ، مطابق با بیشینه شتاب زلزله مبنای طرح آییننامه 2800 زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
2 بررسی نکاح در مذهب حنفیه (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
3 تحلیل مسئولیت مدنی در زیان های دسته جمعی (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
4 فاکتورهای مثبت بهره برداری از میادین گاز در عرصه بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
5 مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
6 مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
7 نحوه صدور اجرائیه و ابلاغ آن در حاکمیت قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی