داود کیانوش

 داود کیانوش عضو هیات علمی دانشگاه ازاد نطنز

داود کیانوش

Davoud Kianinoush

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد نطنز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب درسالهای 2011-2007 بررسی موردی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 پیامدسنجی آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان اصفهان و مراکز واحدهای تابعه) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
3 رابطه یادگیری زبان تخصصی و استفاده ازکامپیوتر (دانشجویان مدیریت دانشگاه های پیام نور شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 مدیران رهبر گونه ، نیاز ضروری سازمانهای هزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
5 مدیران رهبرگونه ، نیاز ضروری سازمان های هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری