دکتر مریم حسینی

دکتر مریم حسینی استاد دانشگاه الزهرا

دکتر مریم حسینی

Dr. Maryam Hosseini

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمان شهر زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 4، شماره: 3
2 آیین فتوت و جوانمردی در حدیقه سنایی در بررسی ماخذ حکایتی از حدیقه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 43
3 اثر کلاسیک؛ بازخوانی مفهوم کلاسیک از نظر شارل سنت بوو (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 7، شماره: 28
4 احوال و آثار عبدالقادر گیلانی و بررسی و مقایسه پیرنامه های نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
5 ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسه تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
6 اسطوره سنجی در پنج نمایش نامه منتخب از نغمه ثمینی براساس روش ژیلبر دوران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 3
7 اسطوره قربانی در آثار بهرام بیضایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 49
8 اسطوره های ترکیبی پیکرگردانی در هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 27
9 الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه شهاب الدین یحیی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 51
10 انواع بازنویسی و بازآفرینی های بهرام بیضایی از داستان های کهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
11 باز تولید کهن الگوی تقابل خیر و شر در سه رمان نوجوان با کمک شیوه اسطوره سنجی ژیلبر دوران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 81
12 بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی تطبیقی زنده به گور هدایت و سه تار جلال آل احمد با یادداشت های یک دیوانه و شنل نیکلای گوگول (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی مقایسه ای جلوه های خشونت علیه زنان در داستان های دختر غبار نوشته وندی ولس و کولی کنار آتش نوشته منیرو روانیپور علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
15 بررسی نسخه های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی و تحلیل بازتاب اندیشه های اگزیستانسیالیستی، در آثار ادبی و فرهنگی مصطفی رحیمی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 11، شماره: 2
17 بررسی و مقایسۀ کرامت‌های منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی در پیرنامه‌های نگارش‌‌شده دربارۀ او (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 3
18 بن مایه آیین های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
19 پیرنامه های ماوراءالنهر و سیر مقامات نویسی طریقت خواجگان در قرون ششم تا هشتم هجری قمری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
20 تحلیل انگاره تبدل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
21 تحلیل رمان «رویای تبت» براساس «استعاره نمایشی نظریه گافمن» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 53
22 تحلیل روان شناختی دعوا و طلب و نقش آن در آشنا سازی و تشرف قهرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 76
23 تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
24 تحلیل مصیبت نامه عطار بر پایه نظریه «بازی» از دیدگاه باختین (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 45
25 تحلیل نشانه­شناسی اجتماعی فیلم­نامه آژانس شیشه­ای/ مریم حسینی، فرهادساسانی، سارانظردنیوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 18
26 تحلیل و بررسی قتل ادیب صابر با تکیه بر گزارش های تاریخی و مستندات سروده های او (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 51
27 تحول خودآگاهی در آثار داستان نویسان زن ایرانی براساس نظریه الن شووالتر (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 2
28 تصویر ایزدبانوان در روایت های داستانی بهرام بیضایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 8، شماره: 3
29 تکرارهای اساطیری در کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
30 جایگاه فاطمه ام علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 13، شماره: 3
31 جدال زنان عیار در برابر اسطوره مغول در روایت های داستانی بهرام بیضایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 4
32 جریان شناسی پیرنامه های سرزمین فارس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 95
33 جریان شناسی تفاسیر عرفانی از نخستین تفاسیر تا تفسیر عبدالرزاق کاشانی بر اساس آیه رویت (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 11، شماره: 42
34 دلایل پیکرگردانی در داستان های هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 52
35 رساله ای نویافته از نجم الدین رازی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 27
36 رمان جنگ در ایران از منظر حضور دیگری با تکیه بر آرای باختین (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
37 رمزپردازی زن در ادب عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 1
38 رمزپردازی غار در فرهنگ ملل و یار غار در غزل های مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
39 رمزپردازی نردبان در شعر مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 15
40 رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده در سبک شناسی گفتمانی قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 4
41 روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 64
42 روند قصّه‌گویی شهرزاد در توالی قصّه‌های هزار و یک شب (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
43 سیری در گلچین های شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 7
44 شهرخدای سنایی در حدیقهالحقیقه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 20
45 شیوه شکلگیری اصول یازدهگانه سلسله نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 15، شماره: 1
46 فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
47 کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی شناسی تصاویر غزلیات عطار بر اساس آراء جرجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 41
48 کهن نمونه ها در داستانی از هزارویک شب حکایت جوذر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 70
49 کهن نمونه ها در قصه الغربه الغربیه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 2
50 لالایی ها، رسانه ای زنانه یا ملودی خواب آور کودکانه؟ (تحلیلی جامعه شناختی از لالایی های منطقه لامرد فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 2
51 مجانین العقلای زن در تصوف اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 8، شماره: 1
52 مسلک العارفین کهن ترین متن بازمانده از طریقت خواجگان (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 3
53 معرفی تحلیلی و مقایسه سه سیرت نامه محمود بن عثمان درباره دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین الدین بلیانی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 12
54 معرفی چند تن از عارفان شطح گوی هندی بر اساس حسنات العارفین داراشکوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 1
55 معرفی نسخه های کتاب سفینهالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 15، شماره: 32
56 مقایسه تطبیقی حکایت های هندی- ایرانی در ادب کلاسیک فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 2
57 مقایسه تطبیقی دو کتاب انیس الطالبین و مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
58 مقایسه تطبیقی ساختار روایت معراج پیامبر (ص) در تفاسیر و معراجنامه های فارسی از معراجنامه ابن عباس تا معراجنامه ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 1
59 مقایسه ی تطبیقی سیمای زن در داستان های هزارویک شب و نگاره های صنیع الملک نقاش (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 2
60 میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان نویسان امروز ایران (مطالعه موردی: شش رمان دهه ۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 90
61 نام گزینی زنان در داستان های هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 48
62 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
63 نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های شخصیت های زن در رمان نیمه ی غایب بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بوردیو (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 4
64 نقد جامعه مدرن در رمان «آواز کشتگان» از منظر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت با تاکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 60
65 نقد کهن الگویی الهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23
66 نقد کهن الگویی غزلی از مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
67 نقدی بر کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازیابی نقش زن در متن و تصاویر نسخه چاپ سنگی نوش آفرین گوهرتاج ۱۲۶۴ه.ق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 برساخت دیگری در روایت های شیوا ارسطویی (مطالعه موردی: داستان ماریاس و تیفوس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
3 تاثیر اسراییلیات در تفسیر داستان حضرت داوود (ع) و انعکاس آن درادبیات فارسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 تبیین تقل ب شغلی از منظر ادراک جو بی عدالتی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 تثبیت هویت فرهنگی خود در سرزمین میزبان در رمان در کشوری دیگر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
6 جست وجو در سرچشمه های گرایش خانلری به رمانتیسم (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
7 رمانتیسم اجتماعی در داستان رانده ی ستم از احسان طبری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
8 معرفی و تصحیح نسخه خطی رساله ای در عرفان تالیف شیخ حیدر نجفی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
9 معناشناسی شناختی نور در اندیشه مولانا (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)