هدی حدیدی

 هدی حدیدی کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

هدی حدیدی

Hoda Hadidi

کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 بررسی آزمایشگاهی رابطه بین ابعاد حفره آبشستگی موضعی پاییت دست جت های ریزشی و حجم آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
3 بررسی آزمایشگاهی عمق بحرانی پایاب در آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران