محمّد کاظم شاکر

 محمّد کاظم شاکر سردبیر و استاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمّد کاظم شاکر

Mohammad Kazem Shaker

سردبیر و استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 4
2 جدال اخباریان با اصولیان در حجیت ظواهر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 1
3 جریان شناسی و آسیب شناسی تفسیر تطبیقی در سده های چهارم تا ششم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 30
4 ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 2
5 روی کرد های مختلف در مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 9، شماره: 1
6 غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
7 ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 2
8 نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Different Approaches and Various periods in Orientalists’ Qur’anic Studies (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
2 مختصات روش شناختی مطالعات شرق شناسان در مورد اسلام در دوره معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی