دکتر رحیم حیدری چیانه

دکتر رحیم حیدری چیانه عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

دکتر رحیم حیدری چیانه

Dr. Rahim Heydari Chianeh

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژه ی گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 10
2 ارزیابی جاذبه های گردشگری شهری با روش ارزش گذاری مشروط(CVM) مطالعه موردی جاذبه شورابیل اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی شاخص های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعه موردی: خوی) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
4 ارزیابی میزان رضایت گردشگران از فرودگاه مهرآباد تهران با استفاده از مدل HOLSAT (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 4
5 استراتژی های بازاریابی مقاصد گردشگری شهری پست مدرن مبتنی بر سناریوهای احتمالی (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
6 Philosophical and Epistemological Foundations of Contextualism in Postmodern Urban design and architecture (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
7 برآورد ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
8 بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی (نمونه مورد کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
9 بررسی تطبیقی خط مشی های توسعه گردشگری با تاکید بر روابط اجتماعی بین میزبان و مهمان مطالعه موردی: ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 16
10 بررسی مطابقت نیازهای گردشگران با اقدامات مدیریت گردشگری شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
11 بررسی نقش امنیت تصرف ادراکی در کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یوسف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
12 تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
13 تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
14 تحلیل سیاست های عرضه زمین مسکونی، تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
15 تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
16 تحلیلی بر آگاهی گردشگران از مقاصد گردشگری با تاکید بر استراتژی دهان به دهان (مطالعه موردی: شهر چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 2
17 تحلیلی بر اثرات مؤلفه تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 2
18 تحلیلی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم-افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
19 تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 7
20 تحلیلی بر توسعه الگوی پیاده مداری در فضاهای گردشگری شهری نمونه: بافت تاریخی- فرهنگی شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 13
21 تحلیلی بر فرایند مدیریت تصویر مقصد گردشگری شهری مورد مطالعه: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 19
22 تحلیلی بر کاربری اراضی کلانشهر تبریز ( مطالعه موردی: منطقه 8 کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
23 تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
24 تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
25 تحلیلی برسیاست گذاری گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
26 تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 21
27 سنت تکنوکراسی در مدیریت شهری ایران مطالعه کلانشهر رشت (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
28 شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری شهری (موردمطالعه: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
29 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه ریزی توریسم مطالعه موردی: ناحیه کوهستانی غرب گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ازسکونت گاه های غیررسمی تا بی جاشدگان مطالعه موردی: اراضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محله غازان داغی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی : محله جولان بافت فرسوده شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی :محله جولان بافت فرسوده شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی محله جولان بافت فرسوده شهر همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
5 بررسی تاثیر پارادایم تکنوکراسی در مدیریت شهری مطالعه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 بررسی تطبیقی سیاستهای توسعه گردشگری در ایران و ترکیه با تأکید بر روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 بررسی نقش برنامهریزی مشارکتی در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
8 تاثیر توسعه گردشگری بر فعالیت های نوسازی و بهسازی بافت تاریخی (مطالعه موردی: شهر خوی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 تحلیل چالشهای گردشگری پایدار شهری جهت تحققپذیری توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
10 تحلیلی بر آثار منفی پارادایم تکنوکراسی در مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 تحلیلی بر چالش های توسعه و بازاریابی گردشگری کلانشهرتبریز مبتنی بر روش دلفی با تاکید بر رویداد گردشگری تبریز2018 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 تحلیلی بر نرخ جذابیت مقاصد گردشگری مطالعه موردی: نواحی کوهستانی غرب گیلان (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
13 تحلیلی بر نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری مطالعه موردی : کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 تفاوت های جنسیتی و اوقات فراغت در کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یاغچیان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 مطالعه تطبیقی شاخص های پایداری در محلات کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری