رحیم حیدری چیانه

 رحیم حیدری چیانه عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

رحیم حیدری چیانه

Rahim Heydari Chiane

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
2 تحلیل سیاست های عرضه زمین مسکونی، تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
3 تحلیلی بر کاربری اراضی کلانشهر تبریز ( مطالعه موردی: منطقه 8 کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ازسکونت گاه های غیررسمی تا بی جاشدگان مطالعه موردی: اراضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محله غازان داغی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی : محله جولان بافت فرسوده شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی :محله جولان بافت فرسوده شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 استراتژی بهینه برای مداخله در بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی محله جولان بافت فرسوده شهر همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
5 بررسی تاثیر پارادایم تکنوکراسی در مدیریت شهری مطالعه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 بررسی تطبیقی سیاستهای توسعه گردشگری در ایران و ترکیه با تأکید بر روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 بررسی نقش برنامهریزی مشارکتی در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
8 تاثیر توسعه گردشگری بر فعالیت های نوسازی و بهسازی بافت تاریخی (مطالعه موردی: شهر خوی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 تحلیل چالشهای گردشگری پایدار شهری جهت تحققپذیری توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
10 تحلیلی بر آثار منفی پارادایم تکنوکراسی در مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 تحلیلی بر چالش های توسعه و بازاریابی گردشگری کلانشهرتبریز مبتنی بر روش دلفی با تاکید بر رویداد گردشگری تبریز2018 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 تحلیلی بر نرخ جذابیت مقاصد گردشگری مطالعه موردی: نواحی کوهستانی غرب گیلان (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
13 تحلیلی بر نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری مطالعه موردی : کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 تفاوت های جنسیتی و اوقات فراغت در کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یاغچیان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 مطالعه تطبیقی شاخص های پایداری در محلات کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری