دکتر آرزو پایدارفرد

دکتر آرزو پایدارفرد استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر آرزو پایدارفرد

Dr. Arezo Paydarfard

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل پادگفتمان قرآنی دو نگاره حضرت یوسف در زندان و حضرت یونس و ماهی از فالنامه شاه تهماسبی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
2 تحلیل جریان های هنری نقاشی معاصر ازبکستان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 34
3 تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی (ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
4 سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستان (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
5 نقش و جایگاه هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تناسبات طلایی در معماری عصر تیموری با تاکید بر نگاره سایلی بر در مسجد از کمال الدین بهزاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی عناصر تصویری بهشت قرآنی در نگارگری ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 بررسی و تحلیل تزیینات محراب های دوره ایلخانی (با مطالعه ی 7 نمونه محراب گچبری و 3 نمونه محراب کاشی کاری زرین فام) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 بررسی و تحلیل نقوش و تزئینات ادوات جنگی دوره صفویه (مطالعه موردی : خنجر و شمشیر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
5 بررسی و تحلیل نماد خروس در آیین میترائیسم و دین مسیحیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 بررسی ویژگی های مصورسازی کتاب هزارویک شب در دوره ی قاجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
7 تحلیل مولفه های عرفانی داستان عاشق غریب و شاه صنم ایل قشقایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
8 تحلیل نقوش و تزئینات کاشی کاری مدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو در مشهد (دوره صفویه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
9 جایگاه موسیقایی دوساز باستانی چنگ و عود بربط در اشعار حافظ با تاکید برنمونه های تصویری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
10 عشق در ادبیات و نگارگری با تاکید بر داستان زال و رودابه ی شاهنامه ی فردوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
11 مطالعه تطبیقی نقشمایه های آرمستان های الوار گرمسیری خوزستان با نقوش ایران باستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران