حسین بنی فاطمه

 حسین بنی فاطمه دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز

حسین بنی فاطمه

Hosein Banifatemeh

دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل یابی ساختاری تاثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطیبر رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
2 مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
3 نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تبیین نقش آموزش سازمانی در توانمندی سرمایه انسانی و تولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
2 تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها و شکل گیری هویت قومی شهروندان تبریز در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
3 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
4 گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هویت های چند گانهوعوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
5 میزان گرایش دانش آموزان دبیرستانی به هویت قومیدر شهرستان خداآفرین وعوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
6 میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هویت های چند گانه وترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی