اهورا سرداری

 اهورا سرداری پتروشیمی شهید تندگویان

اهورا سرداری

پتروشیمی شهید تندگویان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.