میثم نصیری

 میثم نصیری عضو هیئت علمی و مدیر اجرایی مدرسه بازرگانی

میثم نصیری

Meysam Nasiri

عضو هیئت علمی و مدیر اجرایی مدرسه بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین استراتژی کلان سازمان و مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
2 تجزیه و تحلیل مولفه های اعمال ناایمن با استفاده از مدل HFACS در صنایع ساختمانی استان ایلام- سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
3 شناسایی خطاهای انسانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم HFACS در صنایع ساختمانی استان ایلام- سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
4 شناسایی زیر گروه های تاثیر گذار بر نظارت و سرپرستی ناایمن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی مدل HFACS در صنایع ساختمانی استان ایلام- سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
5 شناسایی مولفه های تاثیرات سازمانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی مدل HFACS در صنایع ساختمانی استان ایلام- سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 شناسایی مولفه های موثر بر پیش شرایط اعمال ناایمن (خطاها و تخلفات انسانی) با استفاده روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی HFACS در صنایع ساختمانی استان ایلام- سال 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار