دکتر ناهید پوررضا

دکتر ناهید پوررضا Professor, Shahid Chamran University

دکتر ناهید پوررضا

Dr. Nahid Pourreza

Professor, Shahid Chamran University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of Cd, Co and Zn from multi-ionic solutions onto Iranian sepiolite isotherms (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی خواص فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات آلی و معدنی میوه گیاه خرنوب Ceratonia siliqua L.) ) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 3
3 تاثیر پیش تیمارهای حرارتی و pH بر راندمان حذف کادمیوم، کبالت و روی از محلول های چند یونی با استفاده از کانی سپیولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
4 حذف کادمیوم از آب آشامیدنی با استفاده از روش اسمز معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
5 حذف نیکل و کادمیم از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Colorimetric determination of copper in water and food samples based on its effect on cloud point extraction of curcumin nanoparticles (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
2 Design and Ultrasound-Assisted Synthesis of an anthracene-based Cu-MOFfor Hydrogen Sulfide Sensing (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
3 Design, synthesis and luminescence properties of a new Zn(II)-tetracarboxylate metal–organic framework (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
4 Synthesis of Novel AgNPs/Polyamide Composite as Filtration Membranes for Removal of Trihalomethanes in Water Sample by in Tube Microextraction with GC-MS/ P&T (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
5 بررسی تاثیر پ هاش بر همدمای جذب عناصر کادمیوم، روی و کبالت از محلولهای -آبی توسط یک نمونه کانی سپیولیت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی نیکل و وانادیوم نفت خام مخازن آسماری و بنگستان میدان نفتی بی بی حکیمه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی و سنجش خواص آنتی اکسیدانی گیاه بهمن (چمن سوزنی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 حذف نیترات از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 ساخت و بررسی برخی خواص نانوکره های متخلخل فریت کبالت (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران