حسین ملکی نژاد

 حسین ملکی نژاد

حسین ملکی نژاد

Hosein Malekinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر الکل های زنجیره بلند کاهنده تبخیر آب بر فلوتاسیون مس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی نیاز آبی بخش کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
3 بهینه یابی برآورد میزان رسوب معلق در مناطق خشک مطالعه موردی: حوضه فخرآباد مهریز (یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
4 حفاظت از منابع روباز آبی و پساب ها با استفاده از ترکیب رزین پلی ونیل بوتیرال و الکل های چرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
5 روش های ارزیابی اجرای پروژه های باروری ابرها (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 41
6 طراحی و ساخت پوشش فیزیکی فومتالات با استفاده از ضایعات پلیمری به منظور کاهش تبخیر از پساب های اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثراجرای طرح تغذیه مصنوعی درتعدیل خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 ارائه ساختاری به منظور مدیریت تلفیقی منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی استحصال آب باران از ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
4 ارزیابی اقتصادی سدهای زیرزمینی منطقه سندرک میناب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سد مهاباد زیر حوزه کوتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
6 ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سد مهاباد- زیر حوزه کوتر (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
7 ارزیابی عملکرد طرح های آبیاری قطره ای در استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی و تعیین بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
9 ارزیابی هیدروگراف واحدلحظه ای ژئومورفولوژیک GIUH درشبیه سازی هیدروگراف سیل حوزه آبخیز منشاد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 استحصال آب باران از پشت بام، راهکاری نوین در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 انتخاب بهترین تابع توزیع منطقه ای دبی های کم با استفاده از روش گشتاورهای خطی (حوضه رودخانه کرخه) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 انتخاب بهترین توزیع آماری برای تحلیل فراوانی متوسط دبی های حداکثر ماهانه مطالعه موردی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 اهمیت تجارت آب مجازی از دیدگاه اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
14 برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و تاثیر آن در بیلان آبی دشت (مطالعه موردی : دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 برآورد دبی پیک در حوزه های فاقد آمار با استفاده از روش مدت مساحت و موج جنبشی (مطالعه ی موردی: حوزه آبخیز گنبد چای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
16 برآورد مقدار و قیمت آب مجازی تولید زردآلو فراغه ابرکوه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 برآورد میزان تبخیر و تعرق از سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای ومدل سبال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
18 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت کازرون با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا برشدت بارشهای یکساعته با دوره بازگشت های مختلف درزاگرس به کمک تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی وآب شور بر عملکرد یون ها در اجزا فیزیولوژی گیاه زیتون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 بررسی اثرات انتقال آب بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کوهپایه-سگزی اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
22 بررسی اثرات خشکسالی برتغییرات سطح سفره آب زیرزمینی آبخوان سفیددشت با استفاده ازشاخص های GRI,SPI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 بررسی ارزش آب ذخیره شده با پوشش های کاهنده تبخیر و نقش آن در مدیریت منابع آب مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 بررسی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه بر اساس داده های تشتک تبخیر (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
25 بررسی پدیده نشست زمین ناشی از استحصال بی رویه آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ابرکوه در استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
26 بررسی پوشش گیاهی در عرصه های پخش سیلاب مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
27 بررسی تاثیر رژیم تلفیقی آب شور بر روی شاخص های کمی و کیفی زرشک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
28 بررسی تاثیر رژیم تلفیقی آب شور بر روی شاخص های کمی و کیفی زیتون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
29 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در دقت پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی درمنطقه یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 بررسی تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر شدت تبخیر در استان اصفهان با استفاده از مدلهای مختلف رگرسیون خطی و درجه2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
31 بررسی تأثیر خشکسالی اقلیمی بر آبدهی برخی از قنوات دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
32 بررسی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از روش سبال در منطقه خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
33 بررسی تطبیقی نمایه های رایج خشکسالی به منظور معرفی مناسب ترین نمایه در اقالیم مختلف ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 بررسی جنبه های مختلف هیدرولوژی شهری و غیرشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
36 بررسی خشکسالی و روند آن در جنوب کشور با استفاده از نمایه جدید RDI و آزمون من - کندال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
37 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در آبخوان دشت سبزوار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
38 بررسی روش نسبت مساحت برای برآورد دبی روزانه درحوضه های فاقد داده ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان و آبریز سفید رود ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
39 بررسی روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیلاب درحوضه های اصفهان - سیرجان و دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 بررسی روند تغییرات سرعت باد ایستگاه سینوپتیک اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
41 بررسی روند خشکسالی در دشت مروست با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی GRI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 بررسی روند خشکسالی و تغییر در خرم آباد با استفاده از 6 نمایه خشکسالی و آزمون نا پارامتری من کندال (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
43 بررسی سیر تکاملی مدلسازی هیدرولوژیکی در مطالعات زمین لغزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
44 بررسی شدت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در دشت کرمان باغین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
45 بررسی شدت و فراوانی خشکسالی و تطابق زمانی آن در نیمه شمالی و جنوبی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 بررسی کارایی تکنیک هیبرید جهت برآورد دبی حداکثر سیلاب در برخی مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی کاربری فضای سبز شهرستان یزد در دو حالت شرایط فعلی و افت سفره بر اثر خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 بررسی کاربری فضای سبز شهرستان یزد در دو حالت شرایط فعلی و افت سفره بر اثرخشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
50 بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی طایفه عشایری عرب طاهری طبس و ارائه راهبرد مدیریت مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 بررسی مقایسه ای تبخیر ماهانه به روش همگن سازی منطقه ای و تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: مناطق مرکزی، جنوب و جنوب شرقی ایران) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی نظام های سنتی بهره برداری از منابع آب در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
53 بررسی و اندازه گیری کیفی آب زیر زمینی در دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی و مقایسه سیل با دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از تکنیک گشتاورهای خطی(مطالعه موردی: حوضههای اصفهان - سیرجان و دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
55 بررسی و مقایسه مدل شبکه عصبی و شبکه عصبی- موجکی در پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نمدان استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی و میزان بهره برداری در دشت کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
57 بهینه ترین فاصله بین آبشکن های رودخانه دوآب_ صمصامی با تعیین مقدار دو مولفه k و α و توجه به مصالح تشکیل دهنده بستر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
58 بهینه سازی کاربری اراضی در بخشهای کشاورزی و فضای سبز شهرستان یزد با توجه به آب موجود با نرم افزار LINDO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
59 پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار و GIS (مطالعه موردی دشت کازرون) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
60 تأثیرات برداشت بیش از حد آب زیرزمینی برروی کیفیت آن در محیط GIS (مطالعه موردی حوزه دشت بافت_ دشتاب استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 تجزیه و تحلیل رخدادهای بارندگی منطقه شیرکوه یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
62 تحلیل روند تغییرات دبی دررودخانه های حوضه سدگلستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 تحلیلی بر تکنیک کم آبیاری و روش آبیاری زیر زمینی و تاثیر آن بر کاهش خسارات خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
64 تصفیه پسابهای صنعتی و نفتی با استفاده از نانو تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
65 تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز با نرم افزارcropwat جهت برنامه ریزی صحیح در خشکسالی ها(مطالعه موردی شهرستان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
66 تعیین بهترین پروژه آبخیزداری در حوزه بافت_ دشتاب واقع در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 تعیین بهترین سناریوی مدیریت مصرف آب در کشاورزی با استفاده از نرم افزار CROPWAT ( مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
68 تعیین مهمترین پارامترهای اقلیمی موثر بر تبخیر در مناطق خشک کشور به کمک تجزیه عاملی دوران یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 تعیین و ارزیابی روابط سیل - احتمال وقوع با استفاده از تکنیکهای همبستگی - مبنا (Regression - Based Techniques) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 خشکسالی اقلیمی و روند آن دراستان کرمانشاه با استفاده از شش نمایه خشکسالی و آزمون من-کندال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
71 روش های برآورد هیدروگراف واحد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وHEC-HMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
72 روشهای زیستی تصفیه پسابهای صنعتی و نفت (میکروبها، لجن فعال وRBC و...) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
73 روند تغییرات زمانی ویژگی های رخدادهای بارش در ایستگاه یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
74 شبیه‌سازی هیدروگراف سیل و واسنجی پارامترها با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه رودخانه کن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
75 شناسایی عوامل موثردرمدلسازی رسوب با استفاده ازمدل درخت تصمیم رگرسیونی مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
76 شناسایی مناطق همگن از نظرجهت وزش باد در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
77 کاربرد دیاگرام گشتاورهای خطی در تجزیه و تحلیل منطقهای سیلاب در حوزه‌های اصفهان-سیرجان و دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
78 کاربردگشتاورهای خطی درآنالیز منطقه ای سیلاب حوزه های اصفهان – سیرجان و دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
79 محافظت از آب با استفاده از مینی ماژول های کاهنده تبخیر در مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
80 مدلسازی آب های زیرزمینی دشت مروست با استفاده از نرم افزار MODFLOW و کد کامپیوتری PEST (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
81 مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار ازمنابع آب مطالعه موردی : حوزه سد درودزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
82 مدیریت کاربرد آبهای بازیافتی تصفیه خانه های شهری جهت ابیاری ، مطالعه موردی تصفیه خانه شهریزد (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
83 مدیریت منابع آب از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
84 مطالعه نقش عوامل مختلف اقلیمی بر فرآیند تبخیر در قالب مناطق همگن در برخی از مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
85 معرفی شاخص جدیدی برای تشخیص و تعیین خشکسالی و شدت ، تداوم و وسعت آن درمناطق خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 معرفی شاخص ظرفیت اقتصادی جهت اولویت بندی نقاط مناسب احداث سازه های آبخیزداری و منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
87 معرفی و ارزیابی قابلیت های مدل WEAP در تخصیص آب در سیستم های آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
88 مقایسه هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفوکلیماتیک و ناش در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
89 مقایسه ی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دربالا دست و پایین دست طرح تغذیه مصنوعی سفیددشت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 مکان یابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش حوضچه های تغذیه با استفاده ازمنطق بولین دردشت کوهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
91 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی به روش منطق بولین (دشت تایباد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
92 نظارت و ارزیابی روند تغییر کاربری اراضی حوزه آبخیز فخرآباد مهریز یزد با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 نقش آب انبارها در استمرار حیات در شهر یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
94 نقش ابخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و مهار سیلاب های شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 نقش زنان در مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب