حمید امیرنژاد

 حمید امیرنژاد دانشیار - اقتصاد کشاورزی

حمید امیرنژاد

Hamid Amirnezhad

دانشیار - اقتصاد کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادغام دو روش بازی هسته و ورشکستگی غیرقطعی به منظور تخصیص بهینه ی آب حوضه ی گرگانرود- قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
2 ارزشگذاری خدمات و کارکردهای بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
3 اندازه گیری درجه تخریب محیط زیست در کلان شهرهای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
4 اولویت بندی شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی پارک های ملی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (Entropy ، SAW و TOPSIS) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
5 برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک کوهستانی صفه اصفهان (رهیافت هزینه سفر فردی آشکارشده و اظهارشده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
6 برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی قلعه گل استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
7 برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر متغیرهای آب وهوایی بر عملکرد پنبه آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر انتشار گاز گلخانه ای CO2 مقایسه کشورهای عضور سازمان OECD و غیر عضو منتخب شامل ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی رابطه همجمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
12 بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی بهره برداران محصولات زراعی و باغی بررسی موردی: شهرستان های ساری و قایم شهر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
14 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی مزیت مقیاس، مزیت کارآیی و مزیت جمعی محصولات زراعی دیم (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی و تبیین رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تخریب محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
17 برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند (مطالعه موردی: برنجکاران شهرستان جویبار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
18 بیابان ها و توسعه پایداردرایران: مطالعه ارزش اکوتوریستی منطقه کویری مصر دراستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
19 تعیین ارزش های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
20 کاربرد لاجیت ترتیبی تعمیم یافته در تعیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر آلودگی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: آبشویی نیترات در کشت برنج) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
21 مقایسه ی کاربرد لاجیت، پروبیت و توبیت در ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی: مطالعه ی موردی برآورد ارزش گردشی منطقه ی بهشت گمشده ی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا مردم حاضر هستند برای احیای دریاچه ارومیه پولی پرداخت نمایند؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 اثر افزایش سرمایهگذاری در بخش حملونقل بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثر خردهمالکی بر میزان بهرهوری آب در کشت برنج (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 اثرات رشداقتصادی بخش کشاورزی بربیابان زایی درایران (مطالعه موردی:استان اصفهان ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 ارزش اقتصادی اکوسیستم های طبیعی در کنترل سیل (مطالعه موردی: اکوسیستم های جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
6 ارزش اقتصادی گردشگری ساحلی؛ کاربرد روش هزینه سفر فردی (مطالعه موردی؛ شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
7 ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک های جنگلی یک کاربرد تحلیل عاملی و ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی منطقه گردشگری جوارم سوادکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 ارزش حقیقی آب رودخانه کارون برای تولید محصولات زراعی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزشگذاری آبهای زیرزمینی در بهره برداری های کشاورزی: مطالعه ی موردی برنج دانه بلند مرغوب در دشت بهشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های مرتعداری استان های مازندران، گیلان و سمنان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 اولویت بندی اهداف کشاورزان بخش سرخرود شهرستان محمودآباد با تاکید بر مصرف آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
12 اهمیت درآمد زیست محیطی جنگل در معیشت خانوار روستایی و سطح فقر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 بحرانهای زیست محیطی و نقش ذینفعان درمدیریت آن مطالعه موردی مدیریت حفاظت ازدریای خزردربرابر آلودگیهای شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
14 برآورد ارزش اقتصادی آب برای محصول برنج با استفاده از روش تابع تولید (مطالعه موردی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
15 برآورد ارزش اقتصادی حفاظت آب بوسیله اکوسیستم جنگلهای شمال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد گرده افشانی مناطق چهارگانه محیط زیست (مطالعه موردی: پارک ملی شاهدژ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی در حوزه رودخانه تلار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 برآورد ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی در تولید برنج دانه بلند پرمحصول در دشت بهشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 برآورد ارزش تفرجی اکوسیستمهای بیابانی ایران: مطالعه موردی منطقه کویری مصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 برآورد ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 برآورد میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان جهت استفاده تفریحی از مجتمع گردشگری نمک آبرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
22 براورد ارزش اقتصادی اب در تولید محصولات زراعی مطالعه موردی شهرستان گتوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
23 بررسی آثار زیست محیطی ناشی از حذف یارانه ی حامل های انرژی در بخش صنعت (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر امنیت غذایی با رهیابت پنل دیتا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر امنیت غذایی کشورهای منتخب خاورمیانه با رهیافت پنل پویا، GMM (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
26 بررسی اثر صادرات منابع طبیعی (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 بررسی اثر کاهش هزینه ی مبادله در بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان این بخش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برالودگی ابها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
29 بررسی اثرات اقلیمی بارش و دما بر عملکرد پنبه آبی به روش پنل پویا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییر اقلیم بر تولید جو (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی دما و بارش بر عملکرد جو آبی ایران به روش پنل پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
32 بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد محصول زراعی گندم (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان-دهستان دودانگه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی ارتباط زمانی خشکسالی های هیدرولوژیکی و هواشناسی در حوزه آبخیز رودخانه مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
34 بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 بررسی اهمیت توسعه پایدار در بین کشاورزان از طریق پذیرش روشهای کنترل بیولوژیک (مطالعه موردی شهرستان آمل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
36 بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا (Ephedra.spp) در کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 بررسی تاثیر رشد اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب آسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و ساختاری زمین بر ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و ساختاری زمین بر ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغال زایی در ایران و جهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی ترجیحات مصرف کنندگان برای مصرف گیاهان دارویی در شهرستان ساری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 بررسی ترجیحات مصرف کنندگان شهرستان بابلسر برای استفاده از مرکبات ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
44 بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کارون در شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
45 بررسی تمایل به پرداخت افراد برای استفاده تفرجی از پارک های شهری (مطالعه موردی پارک ملت تهران با کاربرد پرسشنامه رفراندم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
47 بررسی رابطه ی علی مزیت صادراتی با میزان صادرات کشمش ایران و مزیت وارداتی کشورهای برتر تحت برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
48 بررسی روش های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
49 بررسی روشهای اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
50 بررسی روند تولید گازهای گلخانهای در مقایسه با GNP بخش کشاورزی ایران (در چارچوب منحنی زیستمحیطی کوزنتس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
51 بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از روش قیمتگذاری هدانیک مطالعه موردی: منطقه چهار شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
52 بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
53 بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی (مطالعه موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی مطالعه موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان گرگان( (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی عوامل موثر بر مصرف غذاهای آماده در استان های مازندران، گلستان و گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 بررسی فقر و عوامل تعیین کننده ی آن در خانوارهای روستایی (مطالعه موردی:استان مازندران) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی قابلیت اقتصادی کشت رتون بعنوان کشت دوم در استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
58 بررسی موقعیت ایران در بازارهای جهانی گیاه دارویی رازیانه و بررسی ارتباط تولید رازیانه با این موقعیت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
59 بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی، جهت خروج دام از جنگلهای استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
60 بررسی میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پرتقال برای مصرف پایدار کودها و سموم شیمیایی در شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
61 بررسی نیم رخ کارآفرینانی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
62 بررسی و تعیین عوامل موثر بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 بررسی و تعیین عوامل موثر بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی روستاییان حاشیه جنگل و اهمیت محصولات جنگل (مطالعه موردی: منطقه هزار جریب بهشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
65 بررسی ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و فیزیکی اثرگذار بر پذیرش کشاورزی حفاظتی (مطالعه موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
66 تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی برای میزان تمایل به پرداخت برای خدمات اکوسیستمی حوزه رودخانه تلار (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
67 تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی از جانب تولید کنندگان گیاهان دارویی در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
68 تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصاد کشاورزی بر بیابان زایی در ایران، (مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
69 تحلیل روند دما در ایستگاهای منتخب شمال غرب کشور به عنوان شاخص تغییر اقلیم در منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
70 تحلیل شدت، تداوم و فراوانی دورههای ترسالی و خشکسالی های اقلیمی در شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 ترجیحات عمومی گردشگران برای تفریح در سواحل دریای خزر در استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 ترجیحات عمومی و تمایل به پرداخت برای حفاظت از اکوسیستم های طبیعی (مطالعه موردی منطقه گردشگری جوارم مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
73 تعیین ارزش اقتصادی آب با استفاده از مدل برنامهریزی خطی مطالعه موردی: محصول برنج شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
74 تعیین ارزش اقتصادی آب برای محصول گ ندم با روش تابع تولید (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
75 تعیین ارزش اقتصادی شناگاه های استان مازندران درراستای کاهش آلودگی میکروبی ناشی ازفاضلاب های شهری و روستایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
76 تعیین ارزش گردشگری منابع زیست محیطی دریاچه و پارک جنگلی پله مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
77 تعیین ارزش گردشگری منابع زیست محیطی دریاچه و پارک جنگلی پله مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
78 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در استان گلستان : کاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در استان گلستان : کاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 تعیین الگوی بهینه کشت همسو با مدیریت منابع آب با استفاده از مدل چند هدفی؛ مطالعهیموردی: دشت قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
81 تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 تعیین و بررسی تابع ارزش توریستی تالاب بینالمللی انزلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
83 تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
84 تغییر اقلیم در ایستگاههای شمال غرب کشور اردبیل، تبریز و ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
85 دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سدبرنجستانک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 شناسایی و رتبه بندی معیارها و شاخص های ارزیابی مناطق تحت حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی: پارک های ملی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
87 ضرورت اعمال مالیات سبز مالیات های زیست محیطی جهت کنترل و کاهش آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
88 عوامل مؤثر بر تولید سویا دیم در استانهای مازندران و گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع بخش چهاردانگه شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
90 قیمت تمام شده آب در کشاورزی و مدیریت عرضه منابع آب (مطالعه موردی: سدالبرز) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
91 کاربرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در تعیین الگوی کشت بهینه متناسب با محدودیت آب (مطالعه موردی: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
92 کاربرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در تعیین مطلوبیت کشاورزان متناسب با محدودیت آب (مطالعه موردی: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
93 کاربرد روش هزینه جایگزین در ارزشگذاری کارکرد حفاظت آب توسط جنگلهای شمال مطالعه موردی اکوسیستم جنگلی کلیج کلا شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
94 مدلسازی انتخاب، روشی نوین برای ارزشگذاری منابع طبیعی در جهت پایداری ونگهداشت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
95 مدیریت منابع آب از طریق براورد ارزش اقتصادی اب مطالعه موردی: روستاب چرخاب یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
96 مساعدت الگوی تصمیم گیری جبرانی سازشی چند معیاره در تدوین راهبرد مناسب صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
97 مطالعه عوامل موثر بر مصرف فست فود در استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
98 معرفی چارچوبی برای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای بیابانیدر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
99 مقایسه روش تحلیل توام و مشروط در ارزش گذاری منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
100 مقایسه رویکردهای دوگانه یک بعدی، دو بعدی و یک و نیم بعدی در روش ارزش گذاری مشروط برای کاربردهای گردشگزی - تفرجی در منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
101 مقایسه ی شاخصهای فقروامنیت غذایی درروستاقبل وبعدازاجرای سیاست هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
102 نقش پرژه ا سکان عشایر برتغییرات پوشش گیاهی مطالعه موردی مراتع ییلاقی مخمور شهرستان ماکو (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی