مجید بابادی

 مجید بابادی مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

مجید بابادی

Majid Babadi

مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.