دکتر ویلما بایرام زاده

دکتر ویلما بایرام زاده دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ویلما بایرام زاده

Dr. Vilma Bayramzadeh

دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فرسایش خاک بر روی ویژگی های آناتومیکی چوب و پوست ریشه درخت ارس (Juniperus excelsa) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
2 اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان گیاه پالایی گونه افرا پلت (Acer velutinum) برای پالایشخاک های آلوده به کادمیم و مطالعه تأثیر آلاینده های کادمیم خاک برخصوصیات آناتومیک آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
2 soil methan emission from afforested areas with pinus eldarica and robinia pseudoacacia in cheetgar park,iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
3 باران ربایی تاج پوشش بلوط ایرانی درناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
4 بررسی تأثیر فاکتورهای فیزیکی شیمیایی خاک تحت کشت دو گونه (اقاقیا) و (کاج تهران) بر انتشار متان (پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 تاثیر تاج پوشش جنگل و روشنه های تاجی بر میزان انتشار کربن از خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 تاثیر سطوح مختلف نفوذ رطوبت در خاک در انتشار گاز متان مطالعه موردی گونه اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
7 تاثیرگونه های درختی در انتشار گاز گلخانه ای متان مطالعه موردی کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 تأثیر گونه گیاهی و نوسانات دمایی خاک در انتشار گازمتان (مطالعه موردی: گونه کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
9 تأثیر گونه های درختی و سطوح مختلف نفوذ رطوبتی در خاک درانتشار گاز متان (مطالعه موردی: کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
10 ضریب زبری پوست درختان در توده های خالص بلند مازو و راش شرقی : تاثیر بر تولید ساقاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 کارآیی ریشه های ازخاک یبرون زده گونه زربین جهت برآورد میزان فرسایش خاک مطالعه موردی دردره حسن آبادچالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
12 کارآیی ریشههای از خاک بیرون زده گونه لور جهت برآورد میزان فرسایش خاک:مطالعه موردی در دره حسن آباد چالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
13 مقایسه میزان دی اکسید کربن متصاعد شده از خاک های تحت کشت اقاقیا و کاج تهران وخاک مرتع وخاک بدون پوشش تحت تاثیر نوسانات دمایی در پارک چیتگر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی