دکتر ویلما بایرام زاده

دکتر ویلما بایرام زاده دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ویلما بایرام زاده

Dr. Vilma Bayramzadeh

دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Are precipitation characteristics and patterns impacting oak trees decline in the Zagros region of western Iran? (دریافت مقاله) مجله علوم زیستی خاورمیانه دوره: 21، شماره: 4
2 اثر فرسایش خاک بر روی ویژگی های آناتومیکی چوب و پوست ریشه درخت ارس (Juniperus excelsa) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
3 اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 1
4 برآورد ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش و ضریب تاج بارش مستقیم تک درختان سرو نقره ای (پژوهش موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 3
5 برآورد مشخصه های اکوهیدرولوژیک تاج پوشش توده های راش شرقی و بلندمازو در ناحیه رویشی هیرکانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
6 پاسخ ریخت شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
7 پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی های شهری در تهران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
8 پایداری اثرات منفی نانوذرات نقره بر جوانه زنی و رویش بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 1
9 پیش نگری روند خشک سالی در زاگرس مرکزی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 2
10 تجمع فلزات سنگین در سوزن های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 4
11 تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیه خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
12 معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل های ناحیه رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا صفات مورفولوژیک برگ درختان راش شرقی (Fagus orientalis) در گردیان ارتفاعی ناحیه رویشی هیرکانی تغییر می کنند؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
2 اثر اسانس درخت ارس منطقه خلخال بر شب پره هندی و سوسک زرد آرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
3 ارزیابی توان گیاه پالایی گونه افرا پلت (Acer velutinum) برای پالایشخاک های آلوده به کادمیم و مطالعه تأثیر آلاینده های کادمیم خاک برخصوصیات آناتومیک آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
4 استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری ( الگوریتم ژنتیک ) در زنجیره تامین صنایع سلولزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
5 soil methan emission from afforested areas with pinus eldarica and robinia pseudoacacia in cheetgar park,iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 باران ربایی تاج پوشش بلوط ایرانی درناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 بررسی اثرات زیستی اسانس درخت زربین (Cupressus sempervirens ) جمع آوری شده از رویشگاه رودبار بر شب پره هندی و سوسک زرد آرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
8 بررسی اسانس درخت ارس منطقه شهرستانک بر شب پره هندی و سوسک زرد آرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
9 بررسی امکان کاهش آلودگی خاک توسط گونه درختی زبان گنجشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
10 بررسی تأثیر فاکتورهای فیزیکی شیمیایی خاک تحت کشت دو گونه (اقاقیا) و (کاج تهران) بر انتشار متان (پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 تاثیر تاج پوشش جنگل و روشنه های تاجی بر میزان انتشار کربن از خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 تاثیر سطوح مختلف نفوذ رطوبت در خاک در انتشار گاز متان مطالعه موردی گونه اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
13 تاثیرگونه های درختی در انتشار گاز گلخانه ای متان مطالعه موردی کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 تأثیر گونه گیاهی و نوسانات دمایی خاک در انتشار گازمتان (مطالعه موردی: گونه کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
15 تأثیر گونه های درختی و سطوح مختلف نفوذ رطوبتی در خاک درانتشار گاز متان (مطالعه موردی: کاج تهران و اقاقیا در پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
16 تحلیل و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر و تعرق (SPEI) در رویشگاه های ارس شمال استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
17 راهبردهای مدیریت پایدار جنگل های حوضه زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
18 شناسایی و اولویت بندی شاخص های پایداری در مدیریت زنجیره تامین صنایع سلولزی به کمک روش AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
19 ضریب زبری پوست درختان در توده های خالص بلند مازو و راش شرقی : تاثیر بر تولید ساقاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
20 کارآیی ریشه های ازخاک یبرون زده گونه زربین جهت برآورد میزان فرسایش خاک مطالعه موردی دردره حسن آبادچالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 کارآیی ریشههای از خاک بیرون زده گونه لور جهت برآورد میزان فرسایش خاک:مطالعه موردی در دره حسن آباد چالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
22 مفاهیم زنجیره تامین وارتباط چابکی با رقابت پذیری در صنایع دانش بنیان سلولزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
23 مفاهیم مدل های مدیریتی در ارائه توسعه پایدار تولید در صنایع سلولزی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
24 مفاهیم مدیریت استراتژیک ومنابع انسانی و نقش آنها در صنایع سلولزی دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
25 مقایسه میزان دی اکسید کربن متصاعد شده از خاک های تحت کشت اقاقیا و کاج تهران وخاک مرتع وخاک بدون پوشش تحت تاثیر نوسانات دمایی در پارک چیتگر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 نقش مدیریت در پیشرفت و بهره وری منابع انسانی در صنایع سلولزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی