دکتر محمد ابراهیم سنجقی

دکتر محمد ابراهیم سنجقی استاد دانشگاه مالک اشتر

دکتر محمد ابراهیم سنجقی

Dr. Mohammad Ebrahimi Sanjaghi

استاد دانشگاه مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
2 اثر میانجی گری فرهنگ انطباق پذیری بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی در شرکت های منتخب در زنجیره تامین فناوری های دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 4
3 ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری محور دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
4 ارزیابی سیاست های علم و فناوری: با رویکرد سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 88
5 اعتماد سازی برند و تثبیت برند با تاکید بر متغیرهای اخلاقی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
6 الگوی حکومت مردم سالاری دینی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
7 الگوی کارامدی در قوه قضاییه بر اساس رهنمود های امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مد ظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
8 الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 64
9 الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
10 بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 1
11 بررسی تاثیر توانمندسازی تیمی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی در واحدهای تحقیق و توسعه ی صنعت نفت مستقر در تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
12 بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
13 بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
14 سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی امنیتی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 2، شماره: 6
15 شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول آفرین براساس سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
16 طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 9
17 طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
18 طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
19 طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 85
20 طراحی مدل مدیریت راهبردی سرمایه انسانی مطالعه موردی: مراکز طراحی در صنعت دفاعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
21 طراحی مدل مدیریت راهبردی سرمایه انسانی مطالعه موردی: مراکز طراحی در صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
22 طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
23 مقاله پژوهشی: پیامدهای رهبری تحولآفرین از منظر حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) در سازمانهای تحقیقاتی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 1
24 مقاله پژوهشی: معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه: صنعت دفاعی ج.ا.ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 4
25 مقاله پژوهشی:تبیین و اولویتبندی ابعاد و مولفههای نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 77
26 نظریه مدیریت دانش اسلامی؛ تبیین مبانی و اصول (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء عملکرد سازمانی با تمرکز بر مدیریت استعداد و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه: یک سازمان با فناوری پیشرفته) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
2 انتخاب مدل ارزیابی سیاست های مشارکت زنان در تولید علم فناوری بر اساس الگوی هانسن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 پایش شاخص های کلیدی موثر بر عملکرد در یک صنعت با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
4 تبیین رویکردهای یادگیری در سیر مراحل تحول اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت