حسین باقرپور

 حسین باقرپور عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

حسین باقرپور

Hosein Bagherpour

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهره گیری از حسگرGreenSeekerدر سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 شبیه سازی فرآیند تولید سوخت بیودیزل حاصل از روغن های پسماند با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
3 وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخص های عملکردی موزع خلایی استوانه ای به منظور کاشت دقیق محصول لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
2 بررسی روش فعال تصویربرداری حرارتی در تشخیص کیفیت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
3 بهرهگیری از فناوریهای نوین برای کاهش مصرف سموم کشاورزی و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 تخمین پوشش گیاهی محصول سیر با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
5 تدوین دانش فنی ساخت محفظه یاتاقان توربین گازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
6 تشخیص سلامتی گیاهان زراعی با استفاده از حسگرهای نوری فعال (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
7 تشخیص مقدار پروتیین و رطوبت دانه های گندم با استفاده از روش غیرمخرب فروسرخ نزدیک (NIR) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
9 چالش ها و چشم اندازهای کشاورزی دقیق در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 حسگرهای بلادرنگ برای بررسی خصوصیات فیزیکی و زیست محیطی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
11 سنجش عملکرد کمی محصول چغندر قند با استفاده از پایشگر جرمی در بیرون از شاسیماشین برداشت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
12 مروری بر ربات های کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 مروری بر رویکرد هوشین کانری در مدیریت استراتژیک به عنوان یک عامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم تولید ناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 نظارت بر نیتروژن مصرفی گیاه اسفناج با استفاده از حسگر نوری GreenSeeker (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران