شاپور لرزاده

 شاپور لرزاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

شاپور لرزاده

Shpour Lorzadeh

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آللوپاتی عصاره آبی قیاق بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه ای ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
2 اثر اللوپاتیک اویارسلام (Cyperus rotundus) بر رشد اولیه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تنش کم آبی و منابع کودی فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
4 اثر نیتروژن و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 اثرات آللوپاتیک آفتاب گردان بر مراحل رشد اولیه کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
6 اثرات آللوپاتیک آفتاب گردان بر مراحل رشد اولیه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روی عملکرد کیفی و خصوصیات فیزیولوژیکی رشد گیاهی نیشکر واریته cp 48-103 در استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارایی کنترل تلفیقی (شیمیایی ـ مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی تاثیر کاربرد علف کش های پیش رویشی و پس رویشی در کنترل علف هرزپیچک و عملکرد هویج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی تاثیر کاربرد علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز و عملکردهویج (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و کشت مخلوط افتابگردان و ذرت برعملکرد علوفه دو گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی تاثیرکاربرد علف کش متریبوزین برتعدادوزیست توده علف هرزپیچک صحرایی و عملکردهویج درشرایط آب و هوایی دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
13 ارزیابی کارایی علف کش های دو منظوره با تاکید بر کنترل یولاف (Avena ludiviciana) مقاوم به بازدارنده های استیل کو آنزیم آ- کربوکسیلاز در مزارع گندم شهرستان شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
14 ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن تحت شیوه های مختلف اعمال کود نیتروژنه روی شاخص برداشت نیتروژن کارآئی زراعی کارآئی فیزیولوژیک و کارآئی بازیافت ظاهری ذرت S.C.704 درخوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 امکان اختلاط علف کش برومایسید با علف کش های جدید گروه سولفونیل اوره (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
16 بررسی اثر زمان های مختلف کاربرد علف کش های آپیروس،توتال،آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز یولاف و خردل و عملکرد گندم در شرایط محیطی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثر عامل محیطی نور بر علف هرز اسفرزه Plantago psylliumL. در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی اثر علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز پنیرک و سلمه تره و اجزائ عملکرد(وزن هزار دانه)گندم رقم چمران در شرایط محیطی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی اثر متقابل زمان آبیاری و علفکش بنتازون بر روی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی اثر متقابل زمان آبیاری و علفکش بنتازون برروی تعداد گره، عملکرد دانه و شاخص برداشت سویا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی امکان استفاده ازعملیات هلینگ آپ درمدیریت علفهای هرزمزارع نیشکر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی تاثیر برخی علف کش ها بر خصوصیات مورفولوژیکی علف هرز خرفه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
23 بررسی تاثیر علف کشهای دو منظوره بر کنترل علف های هرز و رشد ذرت رقم سینگل کراس 704 در شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
24 بررسی تاثیر علف کشهای دو منظوره بر کنترل علف های هرزو رشد ذرت رقم سینگل کراس 407 در شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
25 بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن برخصوصیات مرفولوژیکی ارقام برنج درشمال خوزستان شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
26 بررسی تأثیر اختلاط علف کش و ریزمغذی بر عملکرد ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
27 بررسی تأثیر تداخل جمعیت های طبیعی علف های هرز بر عملکرد کلزا رقم هایولا 401 در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
28 بررسی تأثیر کاربرد علفکش های رایج در مقادیر مختلف در زراعت کلزا رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
29 بررسی توان دگر آسیبی عصاره چاودار بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج روس وسلمه تره و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 بررسی دوره بحرانی کنترل علف های هرز ماش(Vigna radiate L) رقم هندی درشرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی شاخص های رشد و عملکرد ارقام باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
32 بررسی کابرد ماشین های خاکورزی در کاهش مصرف علف کش بر عملکرد گندم در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
33 بررسی کارایی استفاده از پلیمرهای خاک زراعی و کنترل شیمیایی علف هرز پهن برگ (پیچک صحرایی Convolvulus arvensis L) & (بارهنگ سرنیزه ای Plantago lanceolata L) در چمن فضای سبز شهری منطقه گرمسیری اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
34 بررسی کارایی علف کش های پس رویشی در کنترل علف هرز باریک برگ اویارسلام زرد (Cyperus esculenthus) و نی (Pharagmites communis) در چمن فضای سبز شهری منطقه گرمسیری اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
35 بررسی کارایی مصرف نیتروژن تحت شیوه های مختلف اعمال کود نیتروژنه روی روند رشد ذرت S.C. 704 درشمال خوزستان شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
36 بررسی کاربرد علفکش پرسوئیت بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
37 بررسی کاربرد علفکش های مختلف بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
38 تاثیر سطوح مختلف کود ازته رژیم های مختلف آبیاری و سطوح مختلف تراکم بذر بر روی عملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم فلات در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
40 تأثیر تراکم و رقم بر کنترل جمعیت علف های هرز در روش خشکه کاری برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
41 تأثیر کنترل مکانیکی(وجین دستی)و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد ارقام باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 تأثیر مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز گیاه نخود Cicer arietinum L. درتعداد و سهم شاخههای جانبی در عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
43 تحلیل بر کاربرد مدیریت پایدار علفکش ها در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
44 تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز کلزا رقم هایولا 401 در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
45 سولفوسولفورون، علف کشی جدید برای کنترل علف هرز اویارسلام در زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
46 کارایی علفکش نیکوسولفورون به همراه کولتیواسیون در مقایسه با علفکش آترازین و آلاکلر بررشد علف هرز سلمه و بر برخی صفات فنولوژیکی و عملکرد ذرت (S.C.704) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
47 کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت 704 S.C در شرایط آب و هوایی گتوند (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
48 کارایی کنترل تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
49 کارایی مدیریت تلفیقی بر روی علف هرز تاج خروس و عملکرد ذرت (S.C.704) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
50 کارایی مدیریت تلفیقی بر علف هرز اویارسلام و عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
51 کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد و ا جزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 کاربرد علف کش های کم مصرف بر کنترل علف های هرز زراعت گندم در مدیریت پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
53 کنترل تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی درراستای کاهش آلودگی زیست محیطی درشمال خوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
54 کنترل علف هرز اویارسلام (cyperus esculentus L.) بوسیله علف کش نیکوسولفورون و آترازین+ آلاکلر در دورهای مختلف آبیاری در ذرت دانه ای (Zea Mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
55 کنترل علف هرز سوروفEchinochloa clonum) بوسیله علف کش نیکوسولفورون و آترازین+ آلاکلر در دورهای مختلف آبیاری در ذرت دانهای Zea MaysL.) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
56 مطالعه اثر علف کشهای دو منظوره آتلانتیس و آپیروس بر کنترل علفهای هرز و عملکرد گیاه زراعی تریتیکاله در خوزستان ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
57 مقایسه سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر در کاربرد علف کش آپیروس در زراعت گندم (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
58 مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورونWG 75 )، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکانEC 55 ) و سنکور (متریبوزینWP 70 ) برای کنترل گونههای هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
59 مقایسه عملکرد ارقام کنجد تحت تاثیر پهن برگ کش های پس رویشی در شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
60 مقایسه کارایی برخی علفکشهای خاک کاربرد درکنترل علفهای هرزباریک برگ درسه رقم گندم دراستان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج به مقادیر مختلف کود نیتروژنه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی