مریم خوشنویس

 مریم خوشنویس

مریم خوشنویس

Maryam Khoshnevis

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی ادارات تامین اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
2 اصول کلی و راهبردهای اساسی تحقق حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 Empirical Study of Iran Socioeconomic Base Quantitative Measurement (Mazandaran Province Case Study (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
4 برآورد حداقل معشیت و بررسی وضعیت توزیع درآمد استان البرز (مطالعه موردی طی سالهای 1371-91) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بررسی اثرات جذب پروژه های مکانیزم توسعه پاک (CDM) بر کنترل آلودگی محیط زیست و دلایل عدم جذب آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
6 بررسی اثرات گردشگری بر رشد و توسه اقتصادی با رویکردی بر راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 بررسی ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی (رویکردی بر نقش نوآوری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
8 بررسی ارتباط مسیولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
9 بررسی بانک داری آزاد و نقشآن در اقتصاد کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 بررسی تاثیر افشاء زیست محیطی بر عملکرد شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
12 بررسی تاثیر کیفیت و دوگانگی هیات مدیره درپیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل اسپرین گیت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
13 بررسی رابطه بین نگرش افراد به کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش و میزان عملکرد رقابتی استراتژیک شرکت آب منطقه ای استان سمنان (مطالعه موردی امورمنابع آب شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
14 بررسی رابطه سرمایه گذاری در مسکن با متغیر های کلان اقتصادی در ایران (طی سال های 1358 الی 1392) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
15 بررسی رابطه سرمایه گذاری در مسکن با متغیر های کلان اقتصادی در ایران (طی سال های 8531 الی 8531) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی علل و پیامد های اقتصادی قاچاق کالا در ایران و راهکارهای رویارویی و مبارزه با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر احساس فقر در میان اقشار مختلف جامعه تعیین میزان اثر گذاری آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار بر ایجاد احساس فقر در بین مردم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی عوامل موثربربهره وری نیروی کار درایران و برخی ازکشورهای درحال توسعه باتاکید برخصوصی سازی و پیش نیازهای آن (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
20 بررسی میزان کارایی و رتبه بندی ادارات تامین اجتماعی استان سمنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مدل اندرسون پترسون (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
21 بررسی نحوه مدیریت بانکها در کاهش ریسک عرضه خدمات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده SME (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
22 بررسی نقش بازار سرمایه (سازمان بورسو اوراق بهادار) به عنوان یک عامل عقیم کننده پول و نقش آن در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 بررسی نقش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در انتشار شوک های بازار بدهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
24 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در روند توسعه (با رویکردی بر توسعه پایدار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 بکارگیری مدل ترکیبی کلان- خرد برای بررسی آثار توزیعی تغییرات متغیرهای اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
26 تاثیر آموزش کارآفرینی بر ارتقای فرهنگ کرآفرینی در دانشگاه ها با رویکرد حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 تاثیر افشاء زیست محیطی بر عملکرد شرکتها بر اساس مدل Q توبین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
28 تاثیر خطی و غیر خطی ساختار درآمد بر ریسک عدم پرداخت در شبکه بانکی کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
29 تجربه خصوصی سازی در خاور میانه و رویکرد تحقق خصوصی سازی ایرانی در سال حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
30 تحلیل مقایسه ای تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه بازار سرمایه در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
31 رتبه بندی واحد های کارای تامین اجتماعی استان سمنان با استفاده از مدل اندرسون پترسون (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه