حیدرعلی نصر

 حیدرعلی نصر ریاست مرکز پژوهش های غلات

حیدرعلی نصر

Heydarali Nasr

ریاست مرکز پژوهش های غلات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.