رضا رضوانی

 رضا رضوانی گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران

رضا رضوانی

Reza Rezvani

گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Language Ability or Translation Ability: The Role and Status of Translation in Iranian Official ESP Textbooks (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی وضعیت آموزش ترجمه عناصر فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه در دانشگاه های ایران: کاستی ها و ضرورتها با توجه به دیدگاه ها و عملکرد دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 45، شماره: 3
3 میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تاثیر آن در کیفیت نظام آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 5، شماره: 10
4 نقش تفاوتهای جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 01440125_Does Synbiotic Supplementation Improve Clinical Outcomes in Critically Ill Patients HN- (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
2 ACYLATION STIMULATING PROTEIN/C3ADESARG, IN SPECIFIC POPULATIONS AND METABOLIC STATES: ROLE OF ADIPOCYTE ADIPOKINE DYSFUNCTION IN OBESITY AND ITS CONSEQUENCES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 HN-00290236_The Assessment of Dietary Patterns and Related Factors in Newly Diagnosed Rheumatoid Arthritis Patients (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
4 HN-00380133_Assessment of Eating Disorders After Two Years of Gastric Bypass Surgery (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
5 HN-00380271_Changes in Liver Fibrosis in Patients with Non Alcoholic Fatty Liver Disease after 2 Years of Gastric Bypass Surgery (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
6 HN-01440123_Effect of synbiotic supplementation on energy and protein homeostasis in critically ill patients (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
7 HN-01760130_Effects of N-Acetylcysteine Supplementation on Anthropometric Assessments in Patients with Multiple Sclerosis: A Double-Blind Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
8 HN-01800143_Dietary Patterns in Relation to Hepatic Fibrosis among Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
9 HN-02100189_Effect of Ramadan Fasting on Resting Metabolic Rate and Body Composition in Overweight/Obese Individuals (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
10 HN-02100190_Effect of Alternate Day Fasting on Resting Metabolic Rate and Body Composition in Overweight/Obese Individuals (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
11 HN-02210215_The Effect of a High Antioxidant Enteral Nutrition Formula on Inflammatory Biomarkers, Metabolic Factors and Clinical Outcomes in Critically Ill Patients in The Intensive Care Unit: A Single-Blind Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
12 HN-02230218_Evaluation of The Accuracy of the Predictive Equations for Resting Energy Expenditure (RRE) in Healthy Adult Persian Cohort Participants (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
13 HN-02470278_Anti-Inflammation Effects of L-Carnitine Supplementation in Critical Ill Patients (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
14 Reverse Transfer of Segmental Features: Scrutiny of Iranian EFL Teachers’ Speech (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
15 THE ASSOCIATION OF DIETARY PATTERNS WITH NONINVASIVE INDICES OF ARTERIAL STIFFNESS IN POPULATION OF HEALTHY PARTICIPANTS IN PERSIAN COHORT (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
16 TRAIT MOTIVATION AND TASK MOTIVATION IN TRANSLATION TASKS: DO THEY GO HAND IN HAND? (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
17 Very low-calorie diet therapy; fast and furious! (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
18 بررسی نمونه های موفق اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر مشهد و تطبیق الگوی روزانه ی تخلفات با الگوی روزانه ی سفرها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی واژه گزینی مترجمان شیعه و سنی در ترجمه قرآن: بررسی موردی ترجمه واژه امام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
20 بهبود مستمر عملکرد ترافیکی معابر درون شهری از طریق اعمال قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری