سیدسعید راثی نظامی

 سیدسعید راثی نظامی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

سیدسعید راثی نظامی

Seyedsaeeid Racinezhami

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک آلودگی آبهای سطحی با استفاده از روش WRASTIC (مطالعه موردی: محدوده آستانه کوچصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی مدل های شبکه عصبی و نمودارهای درختی تصمیم جهت برآورد سیلاب حوضه آبریز رودخانه آغلاغان نیر، ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 برآورد حداکثرسیلاب حوضه آلادیزگه اردبیل بااستفاده ازWMS GIS ومقایسه آن با مقادیر مشاهداتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی اثر مفاهیم تعادل، بر روند تحلیل و نتایج مدل گراف جهت حل مناقشات؛ در مسایل آب ومحیط زیست. (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی تاثیر سناریوهای تخصیص آب کشاورزی بر نوسانات سطح ایستابی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از مدل MODSIM (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
7 بررسی راهکارهای مدیریت پایدار در کاهش خطرات سیلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
8 بررسی قابلیت های نرم افزار SWAT در مدلسازی پدیده های هیدرولوژیکی حوضه آبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
9 تجارت کیفی منابع آب، گامی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
10 تخصیص منابع آب به کمک مدل پویایی سیستم VENSIM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
11 شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل SWAT ( مطالعه موردی: سد ستارخان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
12 مدلسازی سه بعدی جریان ناشی از شکست سد در مخازن ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 مدلسازی عرضه وتقاضای آب مخزن سددیورش بااستفاده ازروش پویای سیستم ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 مروری بر انواع روشهای ارزیابی ریسک آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست