حمید ماجدی

 حمید ماجدی دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

حمید ماجدی

Hamid Majedi

دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Ingredients Affecting the Private Sectures Inclination Towards Housing Supply (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
2 ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 61
3 ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تاکیدی بر نمایانگر ریخت شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
4 ارزیابى تعریف حدود رشد شهر در طرح هاى توسعه شهرى ایران (از طریق پایش 11 گونه شهرى) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 15
5 امکان سنجی شکل گیری منطقه ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
6 Comparative Study of the Impact of Location on the Constructive Components of Housing Quality in the Mind of the Residents (Case Study: Shahrak-e-Gharb Neighborhood and Monirieh Neighborhood) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 1
7 Criteria and Indicators of Presence Quality Improvement in Urban Spaces (Case Study: Historical Texture of Kashan city) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
8 Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
9 Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban Development Plans through Structural Equation Model (A Case Study in Shiraz City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
10 Institutionalism in Strategic Structural Plans (A Grounded Theory Approach) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
11 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
12 Investigating Factors Affecting Urban Growth of Large Cities in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 2
13 Investigating Urban Expansion and Its Drivers in Ardebil (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
14 Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
15 Participatory Design; A New Approach to Regenerate the Public Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 4
16 Selecting the Appropriate Approach to Reorganize the Deteriorated Textures (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
17 The Role of Urban Design on the Branding of Urban Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
18 Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
19 Urban Growth Carriers; An Alternative Policy for Urban Growth Management in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
20 Using Urban Smart Growth Approaches in Planning Terms of Tehran Metropolis Green Belt (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 4
21 باز شناسی ویژگی های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
23 بررسی تاثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
24 بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
25 بروز مدرنیسم در معمارى ترکیه و تقابل با جنبش هاى ملى معمارى (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
26 پایش شاخص های حمل و نقل پایدار در جهت ارتقاء کیفیت محیط های شهری (نمونه موردی: محله زندهای همدان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
27 تأویل کارکرد شناختی فضاهای عمومی محل های از منظر هویت نمونه موردی: محله نازی آباد و مهران تهران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
28 تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک (نمونه موردی: پارک قلمستان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
29 تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص های کیفی مسکن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
30 تبیین مدل برندسازی شهری در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری با استفاده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
31 تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
32 تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
33 تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
34 توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
35 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
36 سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 1، شماره: 1
37 شناسایی شاخص های مؤثر بر مشارکت زنا ن در طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
38 شهر نشان دار به مثابه شهر زمینه گرا (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
39 عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
40 کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 19
41 گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 14، شماره: 1
42 نظریه تهیه طرح هاى ساختارى- راهبردى (ناحیه اى و محلى) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 6، شماره: 11
43 نظریه شهر تعالی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
44 نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
45 واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت پذیری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
46 واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی میدان حسن آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
47 واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (حصار صفوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
2 ارزیابی راهبردهای توسعه گردشگری بارویکرد مدلهای تصمیم گیری نمونه مورد: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
4 از طرح های ساختاری راهبردی شهرها تا معماری مسکن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
5 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
6 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بازخوانی فضاهای بینابینی معماری معاصر با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
8 بررسی تاثیر حمل و نقل پایدار بر میزان رضایتمندی ساکنین از منطقه (نمونه مورد مطالعه منطقه 11 شهرتهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 بررسی تاثیر معماری مجموعه های سینمایی بر تعاملات انسانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
10 بررسی تاثیرعناصراقلیمی برمعماری وبافت شهرهای اقلیم گرم و خشک نمونه موردی: شهریزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی چالش های موجود در نقش فضایی کارکردی بازار ایرانی و تاثیرگذاری بر کیفیت محلات مسکونی مجاور (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی شهرهای جدید از دیدگاه زیبایی شناسی و هویت شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
13 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کیفیت معماری وسیمای شهرنمونه موردی: محله زعفرانیه تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
14 بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط و ارایه راهکارهای طراحی شهری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
15 بررسی نقش ورزش در طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 برنامه ریزی توسعه مسکن و معماری آن (در تداوم معماری ایرانی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
17 برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا -شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
18 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
19 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
20 بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 تاثیر پدیده حومه نشینی برپایداری شبکه حمل و نقل کلانشهر تبریز (دریافت مقاله)
22 تبیین مفهوم فضاهای میانی معماری خانه سنتی ایران با رویکرد ریخت شناسانه (نمونه موردی: سریال پدر سالار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
23 تبیین نظم موسیقیایی نماهای شهری با تاکید بر ادراک بصری فضایی (نمونه موردی: بزرگراه نواب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 تحلیل فضایی توسعه ناحیه ای در استان مرکزی با تاکید برجایگاه شهر خمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
25 تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه شهرستان های شمالی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
26 تدقیق مولفه های سبک هنر رمانتیک در معماری دوره ی پهلوی با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
27 توسعه یافتگی بخش مسکن در مناطق شهری استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 دیالکتیک ادبیات، معماری و نجوم، در بازشناسی فضاهای بینابینی معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
29 راهنمای تدوین مقاله کامل کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا پدیدار شناسی و روح مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
30 شناسایی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذار در شهرداری شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
31 طراحی کتابخانه با رویکرد سبز و شوق مطالعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
32 طراحی مجموعه تفریحی توریستی کویربارویکرد معماری پایدار نمونه موردی کویربافق (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 طراحی مجموعه های فرهنگی و تاثیر آن بر ارتقاء کیفیت محیط شهری به منظور افزایش رضایت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 کاربرد تأسیسات نوین در جهت بهره برداری از انرژی های پاک (خورشید و باد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
35 مطالعه ی تطبیقی نقوش نقاشی های دیواری در دوره ی قاجار و پس از انقلاب اسلامی نمونه های موردی خانه ی امام جمعه تهران خیابان ناصر خسرو و پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
36 مکانیابی علمی شهرهای جدید بر پایه مبانی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری