دکتر مهدی کدیور

دکتر مهدی کدیور استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی کدیور

Dr. Mahdi Kadivar

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.