یحیی دهقانی شورکی

 یحیی دهقانی شورکی استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر

یحیی دهقانی شورکی

Yahya Dehghani Shurki

استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 ارزیابی عمر گلجای و ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس تحت تأثیر آسکوربیک اسید و ساکارز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 تأثیر گونه های مختلف درختان جنگلی بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران