محمدرضا خواجه پور

 محمدرضا خواجه پور دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

محمدرضا خواجه پور

Mohamadreza Khajepour

دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
2 تاثیر رژیم رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکردکمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت بر رشد زایشی گلرنگ (توده محلی کوسه) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته در روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان، هیبرید هایسان 36 ، در اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
3 اثرات کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثرسولفات روی برعملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه درمنطقه سردسیر شمال فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برقابلیت های زراعی آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی باقیمانده در خاک سیستم های مختلف تغذیه ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی بکارگیری کود مرغی در بهبود خصوصیات خاک مزارع تولید ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 برری اثر دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانوساختارهای فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
11 پهنه بندی اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
13 تاثیرسولفات روی برخصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم درمنطقه اقلیدفارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تناوب زراعی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 مقایسه میزان عناصر غذایی دانه ذرت تحت سیستم های مختلف تغذیه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 واکنش گندم به تنش حرارتی در شرایط مزرعه با استفاده از تاریخهای کاشت بهاره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی