دکتر فاطمه ترابی

دکتر فاطمه ترابی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر فاطمه ترابی

Dr. Fateme Torabi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.