جعفر جوادپور

 جعفر جوادپور استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

جعفر جوادپور

Jafar JavdPour

استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه دانه نشاسته ذرت و فشار پرس بر روی تخلخلها و به هم پیوستگی آن ها در داربست آپاتیتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر مقادیر مختلف عامل اتصال دهنده سطحی MPS-3 بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی حاوی ذرات تقویت کننده سرامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
3 ارائه یک روش جدید برای سنتز نانو پودر a آلومینا (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
4 بررسی اثر افزودنی هگزان بر خواص مزوپور سیلیکاتی SBA-15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
5 بررسی اثر دما وpH بر خواص نوری و ریزساختار رنگدانه صدفی میکای پوشش داده شده با دی اکسید قلع (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 بررسی اثر سه نوع دفلوکولانت روی ویسکوزیته و پایداری سوسپانسیون آبی حاوی کربن بلک نانومتری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
7 بررسی اثر فشار بر سنتز پودر کامپوزیتی آلومینا- زیرکونیا به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
8 بررسی اثرکسرحجمی واندازه ذرات HA برخواص مکانیکی کامپوزیت PEEK/HA (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 بررسی تاثیر آسیاب بر حذف ناخالصی ها از بنتونیت صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تاثیر جایگزینی نقره بر میزان بلورینگی، پایداری حرارتی و مورفولوژی ذرات هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی تاثیر غلظت مواد اولیه بر مورفولوژی و اندازه دانه های پودر هیدروکسی آپاتیت نانومتری تهیه شده به روش رسوب گیری شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 بررسی تاثیر فرآیند ساخت بر ریزساختار و خواص سرامیکهای پیزوالکتریک PZT (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی تاثیر محیط سنتز (آبی– غیر آبی) بر خصوصیات فیزیکی پودرZrO 2 پایدار شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی تاثیر مواد اولیه برمورفولوژی نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
15 بررسی تاثیر میزان فلوراید بر خواص زیستی نانوپودر فلوئوروهیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 بررسی تاثیر نوع عملیات حرارتی بر ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت-مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
17 بررسی تأثیر غلظت فلوراید بر سنتز و خصوصیات نانو پودر فلوئوروهیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
18 بررسی تأثیر محیط های شیمیایی بر روی کامپوزیت پلی استر غیر اشباع مقاوم شده با الیاف شیشهE (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
19 بررسی تحولات فازی و ریز ساختاری پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی اپاتیت آلومینا سنتز شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
20 بررسی خصوصیاتنانو پودرهای هیدروکسی آپاتیتتهیه شده به روش In-situ درجا) در زمینه پلیمری پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی حاوی ذرات تقویت کننده شیشه سرامیک آپاتیت- مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
22 بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت پلی وینیل الکل تهیه شده به روش درجا (in-situ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
23 بررسی نانو اثر فیبرهای سیلیکاتی برخواص مکانیکی کامپوزیتهای دندانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 پوشش دهی دی اکسید تیتانیوم بر روی فولاد 316 L به روش غوطهوری سل - ژل با هدف کاربرد در مهندسی پزشکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
25 پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد 316 L به روش غوطه وری سل - ژل به منظور کاربرد در ارتوپدی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
26 تاثیر پارامتر زمان پیرسازی بر روی سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
27 تاثیر پارامترهای فرآیند بر ریز ساختار و خواص نسوزهای آلومینا - گرافیتی باند رزینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
28 تاثیر پارامترهای فرایند بر روی سنتز نانوذرات هیدروکسی اپاتیت به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 تاثیر زمان سنتز بر روی سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت با مورفولوژی میله ای شکل rod-like به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
30 تأثیر افزودن اکسید بور و لیتیم بر رفتار زینتر شدن شیشه سرامیک های سیستم فلوروآپاتیت- مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
31 تأثیر ذرات زیرکونیا بر سنتز کامپوزیت مولایت- زیرکونیا به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
32 روشی جدید برای تولید کلسیم فسفات های دوفازی به وسیله سرمایش محیط سنتز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
33 ساخت ترکیب جدید شیشه سرامیک زیرکونولیت در سیستم SiO2-PbO-B2O3-K2O-CaO-ZrO2-TiO2و بررسی رفتار تبلور و ریز ساختار آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
34 ساخت داربست متخلخل PLGA/nano-HA با هدف جایگزینی استخوان (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
35 ساخت کامپوزیت Al/SiC بر پایه پریفرمهای متخلخل سیلیکون کاربایدی به روش نفوذ از مذاب بدون فشار(Pressureless melt infiltration) و بررسی اثر پارامترهای سرامیکی بر میزان پیشرفت عملیات (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
36 ساخت نیم پیل اکسید جامد به روش ریخته گری نواری دوتایی(Dual Tape Casting) (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
37 ساخت و بررسی خواص آجرهای منیزیت- اسپینلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
38 ساخت و بهبود خواص فیزیکی / مکانیکی دمای بالای آجرهای آلومینیا بالا بر پایه بوکسیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
39 سنتز آلومینای مزوپور با استفاده از تری بلاک کوپلیمر (پلارونیک P123) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
40 سنتز پودر تیتانات باریم به روش همرسوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
41 سنتز شیمیایی و بررسی پایداری حرارتی پودر کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- آلومینا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
42 سنتز مکانیکی شیمیایی نانو پودر آلومینا و بررسی اثر کار مکانیکی و عملیات حرارتی بر تحولات فازی و اندازه دانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
43 سنتز نانو ذرات اکسید روی به روش شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
44 سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی نقره به روش سل ژل و بررسی ریز ساختار و پایداری حرارتی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
45 سنتز و بررسی تحولات فازی پودرنانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت - نقره (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
46 سنتز و بررسی خواص زیست‌سازگاری داربست (اسکافلد) نانوکامپوزیتی Gelatin /HAP (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
47 سنتز و بررسی عوامل موثربرخواص نانوذرات تیتانیای مزوپور تهیه شده به روش قالب گیری نرم (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
48 سنتز و مشخص هیابی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با ساختار نانو متخلخل منظم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
49 شکل دهی بدنه های کربنی به روش ریخته گری ژله ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
50 کاهش دمای کلسیناسیون، در تهیه نانوذرات -α آلومینا به روش شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
51 مطالعه رفتار سیلانی سوسپانسیونهای آبی حاوی ذرات کربن بلک نانومتری ایرانی با افزودن الکترولیت، تغییرات درصد وزنی کربن بلک و pH (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران