دکتر میترا غفوریان

دکتر میترا غفوریان دانشگاه علم و صنعت

دکتر میترا غفوریان

Dr. Mitra Ghafourian

دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 1
2 Evaluation of the Flexible Elements Components in Housing Design to Determine their Priority according to Delphi Design Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 1
3 بازشناسی مولفه های پایداری اجتماعی موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
4 بازشناسی و اولویت بندی معیارهای انعطاف پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 3
5 بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 18
6 زیست شناسی تولید مثل میگو خنجری Parapenaeopsis stylifera ( H. Milne Edwards, ۱۸۳۷) در آب های سواحل غربی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
7 شناسایی گونه های انعطاف پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
8 عادات غذایی میگو خنجری Edwards, ۱۸۳۷) Parapenaeopsis stylifera) در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء امنیت و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی محلات مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری با استفاده از پتانسیل فضاهای بلااستفاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 ارزیابی نقش فضاهای چند عملکردی در ارتقاء خلاقیت کاربران مسکن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 افزایش پایداری اجتماعی با طراحی انعطاف پذیرمجموعه های مسکونی جهت دستیابی به تعادلی میان خلوت وتعامل اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
5 بررسی اصول امنیت و پیشگیری از جرم با استفاده از نظریه ی طراحی محیطی (نمونه ی موردی: محله ی سنگلج تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بررسی اصول و مفاهیم طراحی مرکز محله در شهرهای تاریخی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
7 بررسی الگوهای طراحی محله در ادبیات شهری غرب در نیمه اول و دوم قرن بیستم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
8 بررسی تطبیقی معماری مبتنی بر فرهنگ در خانه های سنتی ایرانی و افغان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
9 بررسی توسعه پذیری و تفکیک پذیری در مسکن سنتی و آپارتمانی (نمونه موردی: مسکن دزفول) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 بررسی روند طراحی نمای پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
11 بررسی مفهوم تنوع پذیری در مسکن سنتی و آپارتمانی دزفول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
12 بررسی نقش مرکز محلات بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین؛ پژوهش موردی: مرکز محله کوتی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
13 بررسی و تحلیل سیر تحول ساختاری محلات در شهرهای ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر شهر خلاق فرهنگی (نمونه موردی:ضلع غربی میدان امام) شهرستان تالش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
15 بررسی هویت کالبدی و حس تعلق گذرهای سرپوشیده سنتی اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 تاثیر جداکننده های شیشه ای ثابت و متحرک در انعطاف پذیری فضای داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
17 تاثیرهویت آفرین فرهنگ وقف بر میزان حس تعلق و تعاملات اجتماعی ساکنین محله های شهری(نمونه موردی: محلات منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
18 تبیین مفهوم محله و ابعاد چندگانه شکل دهنده به آن در شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
19 تدوین مدل شاخص های منظر شهری موثر بر حس مکان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
20 چهارچوب نظری برای مسکن انطباق پذیر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
21 دستیابی به اصول مسکن مطلوب بر پایه فضاهای چند عملکردی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
22 شکل گیری مولفه های اجتماعی در مجتمع های مسکونی قابل استطاعت با تاکید برنقش پیکره بندی فضایی در پلان.نمونه موردی :شهر همدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
23 طراحی اقامتگاه توریستی – تفریحی در شهر آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
24 طراحی انطباق پذیر در مسکن رویکردی جهت ایجاد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 طراحی مشارکتی مسکن راهکاری برای رسیدن به پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 فضاهای چند عملکردی در مسکن ایران ( نمونه های موردی معماری سنتی و مسکن امروز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
27 مسکن انعطاف پذیر راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای فضایی در حال تغییر خانواده ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 معماری انطباق پذیر: ارایه راهکار برای استقرار انطباق پذیری در ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
29 نقش فضاهای چند عملکردی بر افزایش پایداری اجتماعی در فضای عمومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
30 نقش مفاهیم و اصول اسلامی دررسیدن به مفهوم آرامش در طراحی مسکن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی