ابراهیم راستاد

 ابراهیم راستاد دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ابراهیم راستاد

Ebrahim Rastad

دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آاربرد زونبندی شیمیائی و پراآندگی طلا و عناصر آمیاب در پیریت و آوارتز جهت تعیین ژنز کانسار طلای زرترشت، جنوبغرب جیرفت: استفاده از آنالیز LA-ICP-MS رگههای آوارتز-سولفید طلادار (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
2 آنالیز رخساره ای، رهیافتی برای تعیین تشکیل کانسار استراتاباند سرب-نقره راونج دلیجان (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 افق های کانه دار کانسار سلسیت نخجیر کوه، ساخت، بافت و پارانژ آنها (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 افق های کانه دار کانسار فلوئورین شش رودبار در البرز مرکزی، ساخت و بافت رسوبی و دیاژنتیک آنها (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 افقهای کانه دار کانسار روی ، سرب و مولیبدن احمدآباد در سازند شتری و مقایسه آن با کانسار روی، سرب و مولیبدن Bleiberg در تریاس آلپ در اتریش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 الگوی رفتاری عناصر نادر خاکی (REE) در ارتباط با رگه سیلیسی مس - طلادار دارستان و دگرسانیهای همراه آن (جنوب دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 الگوی ساختاری منطقه جنوب نطنز، شاهدی از برهم کنش سامانه گسلی زفره و راندگی های قدیمی تر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی عناصر فرعی و کمیاب کانیهای اسفالریت و گالن در کانسار روی و سرب آبباغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 تحلیل ساختاری معادن سرب و روی منطقه تیران (باختر اصفهان) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
10 دگر شکلی ، دگرسانی و نقش آن‌ها در کانه زایی طلا در پهنه‌های برشی شکل پذیر و شکنای قلقله جنوب غرب سقز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
11 دگرشکلی و نقش آن در افزایش بازیافت طلا در ذخیره ماسیوسولفید غنی از طلای باریکا شرق سردشت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
12 رخداد طلای باریکا: کانه زایی یک تیپ ماسیو سولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
13 رخداد کانه زایی مولیبدن همراه با روی و سرب در کانسارهای احمدآباد ، آب حیدر و تاج کوه در سازند شتری در ناحیه بافق بهاباد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
14 رخسار ها و افق‌های کانه دار کانسارهای MN-FE در توالی تخریبی - کربناتی پیشرونده کرتاسه تحتانی در جنوب شرق تربت حیدریه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
15 رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای مس (روی) نوده، جنوب باختر سبزوار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 رخساره های کانه دار و ساخت و بافت و پاراژنز آنها در کانسار سرب - نقره خانجار - جنوب دامغان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 رخساره های کانه دار و منطقه بندی عنصری ئر کانسار SEDEX چاه میر(جنوب بهادباد) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
18 رخسارههای کانه دار، ساخت و بافت و کانی شناسی افقهای معدنی کانسارهای روی- سرب انجیره- وجین و خانه سورمه،شمال تیران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
19 رفتار ژئوشیمیائی عناصر نادر خاکی و کاربرد اکتشافی آنها در کانه- زائی طلای تیپ پهنه برشی قلقله، جنوبغرب سقز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 زمین شناسی، پاراژنز، آلتراسیون و چگونگی گسترش کانه زایی طلا در رگه های سیلیسی سولفیددار سنگهتی ولکانو - پیرو کلاستیک تئوسن میانی ( جنوب دامغان ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 ژئو شیمی و خاستگاه کانسارهای MN-FE جنوب شرق تربت حیدریه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
22 ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب و کاربرد آن‌ها در اکتشاف طلا در پهنه برشی قلقله(جنوب غرب سقز) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
23 ژئوشیمی و عوامل کنترل کننده کانه سازی طلا - مس در اثر معدنی دارستان (جنوب دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 ژئوشیمیایی عناصر فرعی بنادر خاکی و کاربرد اکتشافی آن در کانه زایی ی ماسیو سولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در منطقه باریکا(شرق سردشت) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
25 ژیوشیمی، کانه نگاری و توالی پاراژنزی کانسار مس- سرب- روی گلیجه، شمال شرق زنجان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
26 طلای غیرقابل رویت در کانی‌های سولفیدی کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
27 کانسار آنتیموان - آرسنیک - طلای داشکسن و ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 کانسار اپی ترمال طلای (فلزات پایه) گندی - جنوب شرق دامغان (ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی، و دگرسانی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 کانسار سرب و نقره راونج دلیجان شواهد نهشت رسوب و دیاژنتیک کانسنگ (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 کانسارنوده : کانی زائی مس - روی سولفید توده ای آتشفشانزادVMS تیپ بشی Besshi Type درحوضه پشت قوسی سبزوار (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
31 کانساره سرب - نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 کانه زایی رگه ای و چینه کران تنگستن مس - طلا درایران با تاکید برکانسارچاه پلنگ جنوبی جنوب شرق انارک (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
33 کانه زایی روی و سرب با سنگ میزبان رسوبی کانسار آب باغ، جنوب شهرضا، پهنه سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
34 کانه زایی سولفید توده ای (VMS) روی- سرب- مس در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
35 کانه زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی های گرانیتوئیدی احیایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
36 کانه زایی یه افشان ملکی مس (سرب - روی) در کانسارهای چاه موسی ، قله کفتران و قله سقوط کرده کمان آتش‌نشانی - نفوذی ترود - چاه شیرین، جنوب شاهرود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
37 کانه زایی یه طلا و انواع آن در محور سقز - پیرانشهر (شمال غرب پهنه دگرگونه - ماگمای سنندج سیرجان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
38 کانهزایی باریت چینهسان در واحدهای رسوبی-آتشفشانی کرتاسه زیرین غرب طالقان، البرز مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
39 کانی شناسی و ساخت و بافت افق های کانه دار کانسار مس رسوبی مارکشه(Redbed Type) در شمال غرب راور (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
40 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار روی و سرب گل زرد (به عنوان تیپ کانسار Laiswall در ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 کانیزایی رگه- رگچهای تنگستن (مس- طلا) چاه پلنگ جنوبی: ساخت و بافت، کانی شناسی و مراحل تشکیل (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
42 گستره زمانی و مکانی کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد VMS ایران و جایگاه ژئودینامیکی آنها (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
43 مطالعه سیالات درگیر و ویژگیهای سیال کانی ساز در کانه زایی طلای تیپ پهنه برشی قلقله، جنوب غرب سقز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
44 نقش پیروبیتومن و پیریت درکانه زایی مس تیپ مانتو درمنطقه کشکوئیه رفسنجان استان کرمان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
45 نگرشی بر کانه زایی و پتانسیل طلا در مجموعه آتش فشانی نفوذی ترود - چاه شیرین (جنوب دامغان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 یافته های جدید سیالات درگیر در کانسار فلوریت کمرمهدی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین