دکتر محمدرضا عارف

دکتر محمدرضا عارف استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا عارف

Dr. Mohamadreza Aref

استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 1
2 ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 1
3 ارایه چارچوب حفظ حریم خصوصی در سلامت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 2
4 الگوریتمهای طراحی فیلترهای دوپلر و MTI (با تقریب چبی چف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 9، شماره: 1
5 الگوریتمهای طراحی فیلترهای دوپلر و MTI (با تقریب چبی چف) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی مقایسه ای روش کدبرداری و ارسال مدیریت شده و روش کدبرداری و ارسال معمول در سیستمهای مخابرات مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 22
7 پیاده سازی عملی یک حمله نوین کانال جانبی Flush+Reload بر روی AES (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 4
8 تخصیص توان در سیستم رله شناختی با کانال های محوشونده رایلی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 15
9 توافق کلید امن مبتنی بر مکانیابی نسبی بر پایه تئوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 8، شماره: 2
10 مفاهیم و چالش های امنیتی اینترنت اشیاء نظامی با محوریت مکانیزم MIoT ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 3
11 نقش و تأثیر اقتصاد دیجیتال در الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 35
12 یک (t , n) طرح امضای وکالتی آستانه با تاییدکننده مشخص جدید و اثبات امنیتی آن در مدل استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 2، شماره: 1
13 یک الگوریتم جدید رمزنگار سریع داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 11، شماره: 1
14 یک الگوریتم جدید رمزنگار سریع داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 11، شماره: 1
15 یک طرح امضای مبتنی بر شناسه با تاییدکننده مشخص جدید به همراه کاربرد آن در خانههای هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی شبه بهینه راداری هدف با مدل سورلینگ III درتداخل شبه گوسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 ارایه روشی برای احراز اصالت سلسله مراتبی در اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
3 ارایه یک سیستم رمز کلید عمومی مبتنی بر کد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
4 ارایه یک طرح احراز اصالت سبک وزن برای اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
5 اینترنت اشیاء نظامی: مفهوم و چالش های امنیتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
6 بررسی اثر نرخ تنظیم توان و اندازه پله های تنظیم توان بر احتمال قطع در سیستم های CDMA (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 بررسی روابط احتمالاتی گیرنده بهینه در کدهای تصحیح خطای شبکه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 چارچوب تمایز مبتنی برتقریب خطی - شرطی درجایگشت تابع چکیده سازQUARK (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
9 حریم خصوصی در اینترنت اشیاء و ابعاد مختلف آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
10 حمله توانی الگو برروی الگوریتم رمز A5/1 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
11 رأی گیری الکترونیکی و تکنیک های افزایش امنیت و قابلیت اعتماد به آن (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 روش سریع طراحی کد شبکه مقاوم در برابر از بین رفتن لینک های شبکه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 سامانه توام رمزنگاری کلیدمتقارن - کدگذاری کانال مبتنی بر کدهای بررسی توازن کم چگال منظم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
14 طراحی جعبه جایگزینی (S-box) سیستم رمزنگاری AES با استفاده از نگاشت آشوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
15 کاربردی از یک طرح امضای گروهی در رایانش ابری موبایل به منظور حفظ حریم خصوصی کاربر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
16 کدگذاری جامع و بازگشتی منابع اطلاعاتی گسسته با الفبای نامحدود (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 مدلسازی اعتماددرکنترل امنیت واعتمادبه سامانه های نرم افزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
18 معرفی و تحلیل یک طرح جدید امضارمز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
19 معرفی یک شیوه ارزیابی امنیت در سامانه های رأی گیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
20 یک پروتکل تبادل کلید مبتنی بر مشخصه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
21 یک طرح احرازاصالت جدید با ویژگی حفظ حریم خصوصی کاربر در اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
22 یک طرح تسهیم راز مقاوم در برابر تقلب مبتنی بر گراف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران