دکتر امیررضا کریمی آذری

دکتر امیررضا کریمی آذری

دکتر امیررضا کریمی آذری

Dr. Amir reza Karimi azari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت کودکان 7- 3 ساله در ایران (نمونه موردی : شهر تهران- منطقه 4) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
2 اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهایآموزشی(نمونه موردی: دبیرستانهای دخترانه شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی پدیدارشناسانه مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله مولفه های مکان در راستای طراحی بافت های جدید شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
4 شناسایی مولف ههای موثر بر ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان در طراحی بناهای اداری فرهنگی مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی منظر شهری نمای ساختمان با بررسی تاثیر فرهنگ آپارتمان نشینی مطالعه موردی شهرستان سیاهکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارتباط متقابل شیوه زندگی با الگوی کالبدی خانه مطالعه موردی : استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارتقاء کیفیت خدمات شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان (شهر منجیل) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
4 ارزیابی پارکینگ های شهر لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی کاربری فضای سبز لاهیجان از نظر کمی و پراکندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی کاربری کتابخانه در شهرستان مراغه از نظر کمی و کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 ارزیابی کالبدی مدارس دولتی شهر لاهیجان و بررسی استاندارد سرانه ها طبق کمبودهای موجود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
8 ارزیابی کمبود فضاهای با کاربری نمایشی(تئاتر) نمونه موردی شهر نوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
9 ارزیابی کمبود فضاهای فرهنگی(سینما) ، نمونه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
10 ارزیابی کمبود کاربری پارک شهر و پیشنهاد در مورد برطرف کردن آن و مکانیابی (نمونه موردی: شهرستان ماسال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 ارزیابی کمبودهای فضاهای فرهنگی (فرهنگسرا) نمونه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
12 ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری مسکونی نمونه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
13 ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری های ورزشی نمونه موردی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری های ورزشی نمونه موردی شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربریهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمونه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
16 ارزیابی کمی مراکز فرهنگی هنری مطالعه موردی شهر بندر انزلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
17 ارزیابی کمی و کیفی کاربری فرهنگی در شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 ارزیابی کمی وضعیت فضاهای با کاربری تجهیزات شهری پستهای برق 20 کیلوولت درشهر تهران واثر آن درآشفتگی منظر شهری و قیمت مسکن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر خوانایی محیط در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
20 ارزیابی نقش عوامل کالبدی محیط در ایجاد دانشگاههای پویا وشاد درجهتافزایش بهروریمطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی بوکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 ارزیابی نقش معماری مساجد محلات شهری در جهت ارتقاء معنویت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
22 ارزیابی وتحلیل کمی و کیفی مدارس و تاثیرآن برحوزه برنامه ریزی کالبدی شهری نمونه موردی: مدارس شهرستان شهریار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 ارزیابی وضع موجود فضاهای ورزشی و مقایسه آن با سرانه استاندارد نمونه موردی شهر لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
24 ارزیابی وضیعت فضاهای آموزشی مدارس شهر کوچصفهان با تاکیدبربهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
25 استخراج مفاهیم ناظر بر نشانه شناسی شهری در جهت ارتقاء خوانایی محیط (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
26 اصول طراحی مدارس دوستدار کودک در مقطع ابتدایی با رویکرد ارتقاء رشد شناختی دانش آموزان در ایران (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
27 اصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
28 اصول طراحی هتل - دانشکده راه ابریشم با تأثر پذیری از عملکرد کاروانسراها در این مسیر بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 اصول طراحی هتل - دانشکده راه ابریشم با تأثر پذیری از عملکرد کاروانسراها در این مسیر بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
30 بازشناسی عناصر اصلی سیمای شهر از دیدگاه کوین لینچ و بررسی استخر لاهیجان به عنوان یک نشانه شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
31 بررسی اصول طراحی اقلیمی درنواحی سرد بارعایت مولفه های معماری سبز درطراحی مرکزهمایش های بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 بررسی تاثیر وجود مساجد در راسته بازارهای سنتی ایران ر میزان احساس امنیت افراد (مطالعه موردی: بازار سنتی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
33 بررسی تأثیر چیدمان کلاس درس در بهبود یادگیری دانش آموزان (نمونه موردی : دانش آموزان مقطع ابتدایی رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
34 بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان های استان گیلان در مقایسه با سرانه استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
35 بررسی تفکر مدرنیسم در معماری سنتی گیلان در دوره قاجارنمونه موردی خانه منجم باشی لنگرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
36 بررسی جایگاه استفاده از فن آوری نوین درصنعت ساختمانی روستاهای اقلیم معتدل ومرطوب با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
37 بررسی راهبردهای نظریه ی (CPTED) در پیشگیری ازجرم در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی رضایت مندی کودکان از فضاهای سبز در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
39 بررسی عوامل کالبدی موثر بر احساس امنیت در فضای عمومی محلات شهری، نمونه موردی محله شیرآباد زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
40 بررسی عوامل کالبدی موثر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه موردی: میدان صیقلان شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 بررسی عوامل محیطی کاهنده ی استرس در فضاهای درمانی کودکان با بهره گیری از دیدگاه کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
42 بررسی عوامل موثر بر بالا بردن سطح خلاقیت کودکان در طراحی باغ موزه(مورد مطالعه: شهر رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
43 بررسی کاربری های فرهنگی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 بررسی کمبود فضای سبزشهری براساس سرانه های استاندارد طی چشم انداز25ساله نمونه موردی شهرلنگرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
45 بررسی معماری بومی گیلان در راستای دستیابی به معماری پایدارجهت احیای ارزش های بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
46 بررسی مولفه های برنامه ریزی شهری با توجه به معیارهای کیفی زندگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 بررسی مولفه های کالبدی و عملکردی فضاهای جمعی دانشگاهی در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
48 بررسی نقش عوامل فضایی در ارتقاء تعاملات اجتماعی به منظور طراحی مجموعه سینمایی-فرهنگی( مطالعه موردی: شهر بندرانزلی ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
49 بررسی نقش عوامل فضایی در جهت ارتقاء سرزندگی به منظور طراحی مجموعه ورزشی (نمونه موردی: شهر بندر انزلی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
50 بررسی نقش و جایگاه معماری بومی در طراحی مجتمعهایمسکونی(نمونه موردی: مجتمع مسکونی کوی آفتاب در شهر بوکان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
51 بررسی و تحلیل معیارهای طراحی پارک های علم و فناوری با رویکرد پایداری انرژی نمونه موردی : طراحی معماری پارک علم و فناوری مراغه با رویکرد پایداری انرژی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بررسی هویت درمعماری ژاپنی درمقایسه باهویتی درمعماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
53 برنامه ریزی کالبدی پارکینگ های شهر رشت : نمونه موردی مطالعه منطقه 2 شهرداری رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
54 بکارگیری معماری پایدار رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری در طراحی مجتمع ها مرکز همایش های بین المللی در اقلیم سرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
55 پیاده مداری خیابان فردوسی سندج وحذف خودروباهدف ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 پیشرفت های نو در معماری فضا های کتابخانه ای در جهان با رویکردی به طراحی نماهای بیرونی کتابخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
57 تاثیر ایجاد طرح توسعه یک بنای تاریخی بر سرزندگی مردم منطقه نمونه موردی، عمارت کلاه فرنگی رشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 تاثیر فضاهای سبز درشهرها با رویکرد سلامت وکارایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
59 تاثیر مدیریت مصرف آب در پایداری معماری بافت سنتی مناطق کویری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
60 تاثیر نور به عنوان یک عنصر هویت ساز در معماری مساجد معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
61 تاثیرپارک موزه کودک بررشدخلاقیت کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
62 تاثیرپیاده راه برسرزندگی وپویایی فضای شهری نمونه موردی خیابان اعلم الهدی رشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 تحلیل سازگاری فضاها و مکانیابی خانه های سالمندی با استفاده از GISنمونه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
64 تحلیل عاملی مولفه های تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت کالبدی مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان بندرانزلی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
65 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت (منطقه مورد مطالعه: شهرک غرب تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست
66 تحلیل و ارزیابی کاربری های تفریحی- فرهنگی با تأکید بر جمعیت (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
67 تحلیل و برنامه ریزی فضاهای باز شهری در شهر دوستدار کودک با تاکید بر تاثیر فضاهای باز شهری بر خلاقیت کودکان ( نمونه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
68 تحلیل و طراحی ساختار مناسب پارک های علم و فناوری با نگاهی به رویکرد جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
69 تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های اراضی و اندازه شهردر طرح های توسعه پایدار شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز(مطالعه موردی :شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
70 تحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
71 تحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
72 تحلیلی بر وضعیت مولفه های کالبدی فردی در مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان انزلی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
73 تدوین مشخصه های ابنیه گیلان با رویکرد الگوهای معماری الکساندر نمونه:خانه منجم باشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
74 تعیین متغیرهای مکانیابی مراکز آموزش عالی و تحلیل میزان اثرگذاری آن ها مطالعه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
75 دستمایه های گیلان بازتابی از طبیعت و باورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
76 دور نمای تحقیقاتی پیشنهادی فضای ورزشی مورد نیاز آتی شهرستان ماسال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
77 رابطه ی میان تناسبات فضا بر سلامت روان در محیط های مسکونی محله ی نیمای شهر لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
78 راهکارهای طراحی معماری مجتمع های مسکونی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین آن (واقع در شهر رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
79 راهکارهای معماری پایدار در خانه های بومی استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
80 ریشه های معماری پایدار (نمونه موردی: روستای امامزاده ابراهیم شفت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
81 زمینه گرایی کالبدی،پاسخی بر چگونگی ترکیب اثر معماری با بافت موجود (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
82 ساماندهی عناصرتاریخی باهدف ایجاد وتقویت حس مکان و حس تعلق درشهر( بررسی عناصرتاریخی لاهیجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
83 شناخت عوامل موثردرپاسخگویی فضای بازی کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
84 شناسایی عوامل موثر بر تراکم ادراکی در مجتمع های مسکونی شهر رشت با روش تحلیل عاملی (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان و کاکتوس شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
85 شناسایی مهمترین مولفه های موثر بر ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان در طراحی بناهای امروزی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
86 شینتو و آندو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
87 عوامل تاثیرگذار در تامین نیازهای انسانی در مسکن حداقل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 فضاهای کودک محور با تکیه بر تعامل کودک و فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
89 مزایای استفاده از نور طبیعی در فضاهای داخلی مسکونی در جهت ارتقا کیفیت زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
90 مطالعه تطبیقی رابطه معماری و فرهنگ در دو بافت جدید و قدیم استان گیلان برمبنای رویکرد انسانشناسی آموس راپاپورت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
91 معماری با شیشه و پیشرفت های این صنعت Glazing (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
92 معماری بومی ابنیه سنتی مناطق سرد و کوهستانی نمونه موردی:خانه انصاری ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
93 معماری خدمات شهر الکترونیکی با رویکردی به ساخت و ساز در حوزه شهر الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
94 معماری و پدافند غیر عامل در طراحی و افزایش توان دفاعی مراکز نظامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
95 معیارهای کالبدی تاثیر گذار در ایجاد خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی لاهیجان (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
96 مکانیابی ایستگاه آتش نشانی در لاهیجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
97 مولفه های تاثیرگذار بر تراکم ادراکی در جهت بوجود آوردن حس خلوت در مجتمع های مسکونی (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان و کاکتوس شهر رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
98 مولفه های محیطی موثر در کاهش ترس کودکان در بیمارستان کودکان با بهره گیری از نگرش والدین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
99 نقش طراحی شهری در جلوگیری و کاهش بزه کاری و ناهنجاری های اجتماعی و ایجاد احساس امنیت (نمونه موردی شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
100 نقش معماری و فرهنگ در ارتقاء سطح بهداشت محیط سکونتگاه های بومی گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
101 نیاز سنجی فضاهای آموزشی در کلان شهرهای در حال توسعه بررسی موردی :برنامه ریزی پیرامون دبیرستان های منطقه ۱ شهر رشت در افق بیست وپنج ساله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
102 نیازسنجی کاربری مسجد برمبنای سرانه استاندارد شهری (نمونه موردی شهر بوکان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران