پروفسور اصغر آقایی

پروفسور اصغر آقایی استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

پروفسور اصغر آقایی

Prof. Asghar Aghaei

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.