دکتر حسین پورقاسمیان

دکتر حسین پورقاسمیان استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم

دکتر حسین پورقاسمیان

Dr. Hossein Pourghasemian

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adaptivity of Learning Transfer from Theory to Practice: A Case Study of Second Language Writers (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 4
2 Citation behaviour and intertextuality in EFL writing: The case of EFL writers’ undergraduate projects and their MA theses compared (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 3
3 Conceptual Metaphors of Ayrılıq (Separation) in Azerbaijani Turkish Poetry (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 1
4 L2 Learners’ Lexical Inferencing:Perceptual Learning Style Preferences, Strategy Use, Density of Text, and Parts of Speech as Possible Predictors (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
5 Obedience and Consciousness of Creatures in the Qur’an: A Cognitive Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 1
6 The Effect of Bilingualism on Iranian EFL Learners Vocabulary Retention (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
7 The Effect of L2 Learning on Learners Perception of Culture (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
8 The Effects of Planning Time Conditions and Writing Type on the Metacognitive Strategies of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 3، شماره: 10
9 The Effects of Planning Time Conditions and Writing Type on the Writing Quality of Iranian EFL Writers (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
10 جهت داری فرهنگی زبان انگلیسی در فرایند جهانی شدن: بررسی و تحلیل محتوای کتب آموزشی اینترچنج (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 29
11 خیام و هوسمن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 11، شماره: 33
12 مفاهیم استعاوی در ۱۷سروده ی شکسپیر، بازسازی فضای ذهنی شکسپیردر امر ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ساختارشکنی در به كارگیری مفاهیم و انگاره های شعر رمانتیسم و ویکتوریایی در سروده های توماس هاردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن