دکتر رضا راعی

دکتر رضا راعی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر رضا راعی

Dr. reza raei

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Collective Behavior of Iran Banking Sector by Random Matrix Theory (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 4
2 Analysis of Iran Banking Sector by Multi-Layer Approach (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 Analysis of Stock Market Manipulation using Generative Adversarial Nets and Denoising Auto-Encode Models (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 1
4 آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
5 ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری ایران به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی: به کارگیری استراتژی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
6 ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 5
7 ارزیابی پروژه های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
8 استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پی‎درپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان در پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 3
9 اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانک ها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
10 الگوی ارزیابی ریسک مالی پروژه‎های ال.ان.جی. (مورد کاربردی: پروژه‎ی ایران ال.ان.جی.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 2
11 برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
12 بررسی اثر بی قاعدگی آب وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدی بر سودآوری و ریسک ورشکستگی در نظام بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
15 بررسی تاثیر نسبتهای مالی بر میزان چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 22
16 بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 11
17 بررسی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 8، شماره: 21
18 بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی کارایی مدل N/۱ در انتخاب پرتفوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 1
20 بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
21 برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
22 بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVaR و رویکرد ناهم سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 22، شماره: 2
23 بهینه‎سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 29
24 پویاییهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
25 پیش بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل های آریما، شبکه عصبی و نویززدایی موجک (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 2، شماره: 2
26 پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
27 پیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 1
28 پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 4
29 پیش بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 1
30 تاثیر زمان- مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 1
31 تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازار مالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 32
32 تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
33 تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش بینی های روش های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم قطعیت بازده و کواریانس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
34 تخصیص دارایی به کمک تکنیک یکپارچه ای از روش های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
35 تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 15، شماره: 1
36 جستجو برای ساختار بهینه مدل های قیمت گذاری فاما فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 1
37 رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
38 رتبه بندی شرکت های بیمه براساس نسبت ها و متغیرهای مالی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 2
39 رویکرد شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 21
40 شبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی ایران در چارچوب تعادل نش و با استفاده از مدل های جستجو (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
41 شناسایی عوامل موثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تکنیک انتخاب متغیر استوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 1
42 شوک های پولی و کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تاکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
43 طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
44 عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه بندی سرمایه ای در بورس تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 1
45 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 16
46 کاربرد ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و اطلاعات متقابل در خوشه بندی سری های زمانی و تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 4
47 کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 4
48 مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 6، شماره: 2
49 محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 10، شماره: 25
50 مدل سازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 1
51 مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 11، شماره: 27
52 مدل‎سازی تابع توزیع زیان‎های بیمه‎ای با بهره‎گیری از توزیع‎های ترکیبی و مفهوم کاپیولا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 1
53 مدلسازی ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی پرتفوی با داده های طی روز در بورس تهران با رویکرد ACP-GARCH-High Dimension Vine Copula (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 4
54 مقایسه بازده خرید و فروش مبتنی بر نماگرهای تکنیکی و منطق فازی و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک – منطق فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 24
55 مقایسه عملکرد مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد و مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 4
56 مقایسه کارآیی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیل مولفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی مصنوعی درپیشبینی بازده غیرعادی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 بررسی رابطه بین استراتژی تنوع اعتباری با ریسک اعتباری و بازده بانکها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت