دکتر حمیدرضا آقا بزرگ

دکتر حمیدرضا آقا بزرگ استاد، پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر حمیدرضا آقا بزرگ

Dr. Hamidreza Aghabozorg

استاد، پژوهشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اندازه و ریخت بلورهای زئولیت Na-A بخش II اثر همزدن دما و زمان بر سنتز زئولیت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی اندازه و ریخت شناسی بلورهای زئولیت NaA بخش I- اثر تغییر نسبت واکنشگرها در سنتز (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
3 دارورسانی نانولیپوزومه پگیله شده سیس پلاتین به رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP درمطالعه برون تنی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 25
4 سنتز و شناسایی تیتانیم سیلیکات-۲ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
5 سنتز و شناسایی زئولیت P با استفاده از مواد تجاری داخلی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
6 سنتزتوده های کروی TS-۱ با استفاده از رزین با قابلیت تبادل آنیون به عنوان درشت قالب گیر (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از پلیمرها در تهیه ی نانوذره های تنگستات های نیکل (II) و کبالت (II) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
2 امکان سنجی سنتز و شناسایی نانوتیوبهای پروسکیتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
3 Synthesis and Investigation on Stability in Different pHs and Temperatures in Zeolite A (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
4 بررسی اثر زمان آب کافت و زمان کلسینه کردن در سنتز درشت ساختار کروی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
5 بررسی اثر زمان آبکافت و زمان کلسینه کردن در سنتز درشت ساختار کروی TS-1 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
6 بررسی اثر غلظت تترا اتیل ارتوتیتانات در سنتز درشت ساختار کروی1-TS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی اثر نوع رزین تبادل یون در سنتز درشت ساختارکروی 1-TS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
8 بررسی توان رفع آلودگی شبه عامل DMMP به وسیله نانوکامپوزیت MnO2/Zeolite Y (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
9 تهیه و شناسایی نانوسیمها و نانونوارهای مس (II) هیدروکسید (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
10 حذف Pb II از پساب ها با گیاه Onopordon Leptolepis بهینه شده به وسیله ی نانوذرات حاوی منیزیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
11 روش تهیه اکسید مختلط Ce-Zr-Ba و Ce-Zr-Mg (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
12 ساخت نانوکاتالیست گوگردزدا بر پایه نانوساختار HMS متوسط در محیط سیال فوق بحرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 سنتز و شناسایی اکسیدهای مختلط Ce , Zr (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 سنتز و شناسایی نانو ذرات تیتانیا کپسوله شده در زئولیت X و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی آن درمجاورت نیتروفنل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
15 سنتز و شناسایی نانو لوله های سریم(IV) اکساید دوپه شده با نقره(II) (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
16 سنتز و شناسایی نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Ge,Nb با درصدهای وزنی متفاوت و بررسی مقدار جذب Sr+2 روی انها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
17 سنتز وشناسایی نانو ذه های مولیبدات کبالت (II) و نیکل (II) (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
18 سنتزنانوکامپوزیتMnO2/Zeolite 13X جهت تخریب 2-کلرواتیل اتیل سولفید (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
19 سنتزنانوکامپوزیتMnO2/Zeolite NaX جهت رفع آلودگی شبه عامل عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
20 واکنش تخریب شبه عامل 2-کلرواتیل فنیل سولفیدبه وسیله نانوکامپوزیت MnO2/Zeolite Y (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو