میثم براری

 میثم براری مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

میثم براری

Meysam Barari

مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی تطبیقی ادبیات غنایی بر قالی سنگشکو با تاکید بر نگاره های مصور خمسه نظامی در دوره صفوی (مطالعه موردی: دیدار لیلی و مجنون و آبتنی شیرین) (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 11
2 بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحاله کهن الگوی سه گانه با تاکید بر نقش مایه درخت در فرش ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
3 بررسی گونه شناسی و طبقه بندی ساختاری و مضمونی نقش مایه درخت در کاخ عمارت چهلستون اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
4 پژوهشی بر سفال ساری(روستایی) با تاکید بر معرفی ویژگی های تکنیکی، ظاهری و رنگ (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
5 تحلیل ساختاری و محتوایی جایگاه نقش مایه پرنده در چهار نگاره هفت اورنگ جامی از مکتب نگارگری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تحلیلی- ساختاری سفالینه های تبرستان قرون 4 و 5 ه.ق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)
2 بازشناسی جایگاه انسان در شاهنامه دموت در نگارگری مکتب تبریز اول (ایلخانی) (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
3 بازشناسی ساختاری نقش و جایگاه درخت در نگاره های گلگشتی در طبیعت در تالار مرکزی چهلستون با تاکید بر جنس آن (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
4 بازشناسی ساختاری نگاره هایی با موضوع دیدار لیلی و مجنون در دوره صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
5 بررسی اهمیت کاربرد سرو در باغ ایرانی به روایت هنر سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
6 بررسی جایگاه ساختاری و مضمونی انسان در سه نگاره از کمال الدین بهزاد مطالعه ای زیباشناختی سه نگاره از کمال الدین بهزاد با تاکید بر نقش و جایگاه انسان (مطالعه موردی: گدا بر در مسجد، ساختن کاخ خورنق و هارون در حمام) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
7 پژوهشی بر اصالت طرح، رنگ و ترکیببندی در گلیمچه متکازین به منظور معرفی و لزوم بازآفرینی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
8 تحلیل زیبایی شناختی ساختاری جایگاه انسان در ترکیب بندی های استادمحمدسیاه قلم(مطالعه موردی: 27 نگاره) (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
9 خوانش تطبیقی نگاره»روز سوم نبرد رستم و سهراب« در شاهنامه تهماسبی و شاهنامه گورکانی با رویکرد نشانه شناسی ساختارگرا براساس الگوی پیرس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
10 ریخت شناسی نگاره ابوزید در سن میانسالی از کتاب مقامات حریری نسخه شفر محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
11 طیف واژگان رولان بارت در نقد ادبی؛ با تاکید بر کلید واژه های مرتبط با مفهوم متن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
12 مطالعه آبتنی شیرین در نگاره منسوب به سلطان محمد و تطبیق آن با همان نگاره منسوب به رضا عباسی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
13 مطالعه نقش و جایگاه انسان در کتاب جامع التواریخ در نگارگری مکتب ایلخانی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
14 نگارگری موزهای؛ پژوهشی بر هویت فراموششده به نقاشی ایرانی با تاکید بر آثار رنگ و روغن (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی