میثم براری

 میثم براری عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

میثم براری

Meysam Barari

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی تطبیقی ادبیات غنایی بر قالی سنگشکو با تاکید بر نگاره های مصور خمسه نظامی در دوره صفوی (مطالعه موردی: دیدار لیلی و مجنون و آبتنی شیرین) (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 11
2 بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحاله کهن الگوی سه گانه با تاکید بر نقش مایه درخت در فرش ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تحلیلی- ساختاری سفالینه های تبرستان قرون 4 و 5 ه.ق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)
2 بازشناسی جایگاه انسان در شاهنامه دموت در نگارگری مکتب تبریز اول (ایلخانی) (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
3 بازشناسی ساختاری نقش و جایگاه درخت در نگاره های گلگشتی در طبیعت در تالار مرکزی چهلستون با تاکید بر جنس آن (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
4 بازشناسی ساختاری نگاره هایی با موضوع دیدار لیلی و مجنون در دوره صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
5 بررسی اهمیت کاربرد سرو در باغ ایرانی به روایت هنر سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
6 پژوهشی بر اصالت طرح، رنگ و ترکیببندی در گلیمچه متکازین به منظور معرفی و لزوم بازآفرینی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
7 تحلیل زیبایی شناختی ساختاری جایگاه انسان در ترکیب بندی های استادمحمدسیاه قلم(مطالعه موردی: 27 نگاره) (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
8 ریخت شناسی نگاره ابوزید در سن میانسالی از کتاب مقامات حریری نسخه شفر محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
9 طیف واژگان رولان بارت در نقد ادبی؛ با تاکید بر کلید واژه های مرتبط با مفهوم متن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
10 مطالعه آبتنی شیرین در نگاره منسوب به سلطان محمد و تطبیق آن با همان نگاره منسوب به رضا عباسی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
11 مطالعه نقش و جایگاه انسان در کتاب جامع التواریخ در نگارگری مکتب ایلخانی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
12 نگارگری موزهای؛ پژوهشی بر هویت فراموششده به نقاشی ایرانی با تاکید بر آثار رنگ و روغن (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی