رضا براتی

 رضا براتی کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران

رضا براتی

Reza Barati

کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
2 انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
3 تحلیل روند بارش با استفاده از روش نوین Sen و مقایسه نتایج روش های متداول (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
4 سنجش قیاسی پارامترهای مؤثر بر حرکت موج سیلاب از طریق مشاهدات میدانی و آزمایش های عددی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز جامع پارامترهای موثربرحرکت موج سیلاب با استفاده از حل عددی کامل معادلات حاکم برجریانهای غیردائمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 ارائه الگوریتم جدید در براورد پارامترهای روش ماسکینگام غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارائه یک مدل برای انتخاب استراتژی پاسخ به ریسک با درنظر گرفتن ریسک ثانویه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
4 استفاده از ادوات نوین الکترونیکی به منظور پایش منابع آب: تجربیات، چالش ها و پیشنهادها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی اثر استفاده از مهندسی ارزش در رابطه با موفقیت و مدیریت پروژه های سد سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
6 بررسی تاثیر خصوصیات محیطی و سازمانی بر شیوه های حسابداری مدیریت (امور مالیاتی استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 بررسی رابطه مدیریت درآمد با اعتبار حسابرسی و مدیریت سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
8 بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در رودخانه کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
10 پایش زمانی برداشت دادهی چاههای مشاهدهای در محدوده های مطالعاتی استان خراسان رضوی به روش خوشه بندی (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
11 تحلیل حساسیت پارامتر های روندیابی سیلاب در حوضه آبریز کش فرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 تحلیل حساسیت چند پارامتری مدل موج دینامیکی برای شبیهسازی جریان غیردائمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 تحلیل عاملی وایزوتوپی (18Oو 2H) منشا و عوامل موثر بر کیفیت آب چشمه های کارستی شمال دشت مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 تحلیل منطقهای سیلاب در حوزه آبریز کشفرود با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی؛ تجارت آب مجازی درون کشوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
16 حل عددی روندیابی موج دینامیکی سیلاب به کمک شماهای صریح، ضمنی و روش مشخصات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 حل عددی معادلات Saint-venant برای روند یابی سیل در آبراهه های طبیعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
18 شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 شبیه سازی معکوس سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل ماسکینگام خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20 صحت سنجی روش ماسکینگام کونژ با استفاده از روش موج دینامیکی داده های سیلاب های مشاهداتی و آزمایشات عددی گسترده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 مدل سازی موتورهای القایی و بارهای مکانیکی آنها در محاسبات پخش بار بهینه جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه های صنعتی و نیروگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
22 مدلسازی و کنترل سرعت یک ربات بازرس لوله های حاوی جریان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
23 مدیریت منابع با استفاده از مفهوم آب مجازی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
24 مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 معماری مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
26 مقایسه روش های کانوکس، آت کین اصلاح شده، مقادیر اجرایی و نرم افزار HEC-HMS در روند یابی سیل (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
27 مقایسه روشهای هیدرولیکی با یک روش تقریبی برای پیشبینی فروکش اوج سیلاب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 نقش و جایگاه مصالح در نیل به معماری هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 واسنجی و صحتسنجی روشهای هیدرولوژی روندیابی برای سیلابهای تک و چند پیکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی