دکتر مرتضی فرهادی کمره ای

دکتر مرتضی فرهادی کمره ای عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مرتضی فرهادی کمره ای

Dr. Morteza Farhadi Kamarei

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.