محمدرضا شریف

 محمدرضا شریف دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

محمدرضا شریف

Mohammad reza Sharif

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing the Nosocomial Infections’ Rate and the Antibiotic Resistance Pattern among the Patient Hospitalized in Beheshti Hospital during 2013 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 1
2 اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 2
3 اپیدمیولوژی عفونت ادراری کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 77-1374 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی میزان پاسخ ایمنی نسبت به واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
5 بازسازی کامل استخوان تخریب شده به علت استیومیلیت در زخم پای دیابتی با آنژیوپارس (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 2
6 بررسی اثر آلومینیوم سولفات در کنترل خونریزی کبدی موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 6
7 بررسی اسکار BCG و پاسخ PPD به دنبال واکسیناسیون BCG دوره نوزادی، شهرستان کاشان طی سال 1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی باکتری های مولد سپسیس و میزان مقاومت دارویی در نوزادان بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ای 76-1375 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) در نوزادان مبتلا به زردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 3
10 بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 1
11 بررسی تست های تیرویید در کودکان مصرف کننده سدیم والپروات یا فنوباربیتال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
12 بررسی رابطه ابتلا به آسم و سطح سرمی ویتامین D در کودکان مراجعه کننده به کلینیک های اطفال استان اصفهان طی سال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 5
13 بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
14 بررسی عفونت ادراری در نوزادان با سن کمتر از یک هفته مبتلا به زردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
15 بررسی علل ایکتر طول کشیده در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1390 تا 1391 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 1
16 بررسی عوامل مرتبط با ایجاد بیماری کاوازاکی در اطفال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران، 79-1374 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستان های شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی کودکان دوره ابتدایی در سال 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 4
18 پایش رشد (قد، وزن) در طی سال اول زندگی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر، شهر کاشان طی سال 1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 2
19 پایش رشد دور سر طی سال اول زندگی در شیرخواران شهر کاشان طی سال 1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 2
20 تظاهرات بالینی و عوارض بیماران مبتلا به اوریون بستری در بیمارستان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 76-1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 1
21 گزارش اولین مورد لیشمانیاز احشایی در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 5
22 گزارش یک مورد بیماری کیکوچی در کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 2
23 مقایسه اثر تجویز جنتامایسین به روش منقسم و تک دوز در مبتلایان به عفونت ادراری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 4
24 مقایسه اثر فریک سولفات و کلرید روی در کنترل خونریزی کبدی با استفاده از یک مدل حیوانی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
25 میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی عفونت های ادراری کاشان طی سال های 76-1374 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 1
26 همبستگی سطح بیلی روبین گزارش شده از طریق روش بیلی روبینومتری جلدی و بیلی روبین سرم در نوزادان ترم ایکتریک قبل و حین فوتوتراپی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 عسل درمانی در بیماریهای عفونی از دیدگاه قرآن و طب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی